Vlada Brčko distrikta o rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom

- Reklama -

Na 70. redovnoj sjednici Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Smjernice za izradu nacrta zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom Brčko distrikta BiH.

Stojanka Knežević, predsjednik radne grupe za izradu pomenutog zakona i šef Kabineta gradonačelnika, napomenula je da je nosilac ove aktivnosti Kancelarija gradonačelnika, odnosno radna grupa koju je imenovao gradonačelnik, a koja je sastavljena od predstavnika odjeljenja, organa javne uprave odnosno institucija Brčko distrikta BiH koji će, svako iz svoje nadležnosti, dati doprinos s ciljem što bolje izrade zakona.

- Reklama -

„Do sada je proces zapošljavanja lica sa invaliditetom bio samo sporadično regulisan postojećim propisima Distrikta i to Zakonom o radu koji reguliše ovu oblast samo u pogledu zapošljavanja prava lica sa invaliditetom ukoliko su invalidnost stekli usled profesionalne bolesti kao i Zakonom o dopunskim pravima porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida koji reguliše pitanje rada i zapošljavanja lica sa invaliditetom u smislu kategorije onih lica čija invalidnost potiče uzrokom ratnih dejstava. S obzirom da su postojećim zakonima tretirane samo određene kategorije može se reći da je to neki vid diskriminacije. Ovaj zakon je zamišljen da riješi ovo pitanje na jedan sveobuhvatan način, bez obzira na to kako je invalidnost nastala. Nakon usvajanja smjernica slijedi izrada zakona. Nadamo se da će se ubrzo naći pred članovima Vlade i ući u skupštinsku proceduru”, istakla je Stojanka Knežević.

Kako je navela, pitanja rada i zapošljavanja zagarantovana su svim međunarodnim propisima. U konkretnom slučaju radi se o Konvenciji o pravima lica sa invaliditetom UN-a, koju je BiH ratifikovala 2010. godine.

 

 

 

 

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime