Vlada Brčko distrikta usvojila konačnu rang-listu za stipendije studentima

Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici usvojila je odluku o usvajanju konačne rang-liste studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju za period od 1. 1. 2021. godine do 30. 9. 2021. godine.

Ovom rang-listom obuhvaćeno je 170 stipendija, od kojih je 13 stipendija za učenike generacije i učenike sa prosjekom 5,00, jedna stipendija je za studenta sa posebnim potrebama, tri stipendije za pripadnike nacionalinh manjina i 153 stipendije za redovne studente drugih i viših godina.

- Reklama -

„Bitno je da studenti znaju da će Odjeljenje za obraziovanje po konačnosti ove odluke predložiti izmjene postojeće odluke i proširiti broj stipendista za još 90 studenata koji ispunjavaju uslove po prethodnom javnom pozivu, a zbog bodovanja nisu na ovoj konačnoj rang-listi, tako da će do kraja ove kalendarske godine svi oni koji ispunjavaju formalne uslove, koje su dopstavili uredne podatke i sve ono što se tražilo po javnom pozivu, biti obuhvaćeni dodjelom stipendija za ovu godinu, a samimm tim i u programu za naraedne godine dok su u programu redovnog studiranja i dokle ispunjavanju uslove koji su predviđeni tim javnim pozivom“, naglasio je šef Odjeljenja za obrazovanje Zoran Bulatović.

Po uzoru na prethodne godine, u ovoj kalendarskoj godini odvojeno je 1.050.000,00 KM za stipendiranje svih studenata koji su po ranijim programinma imali pravo na primanje stipendije, ali i onih koji su bili obuhvaćeni javnim pozivom odnosno njih 170, a sredstvima iz rebalansa budžeta u iznosu od 180.000,00 KM biće obuhvaćeno još 90 studentata koji će steći pravo na stipendiju. „Svi studenti koji prvi put ostvaruju pravo na stipendiju, dobiće 2.000,00 KM za ovu kalendarsku

godinu, a onda idu sukcesivno na mjesečnom nivou po 200,00 KM kako je i predviđeno programom“, istakao je Bulatović.

 

 

 

 

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime