“Vermont” obilježio Međunarodni dan borbe protiv korupcije

Opšta Skupšina UN-a je posebnom rezolucijom 2003. godine ukazala na problem korupcije i potrebu svakodnevne borbe protiv nje.

Omladinski centar „Vermont“ već tradicionalno ovaj datum obilježava kroz niz različitih aktivnosti, a u sklopu tekuće godine ovaj datum obilježili smo uličnom akcijom gdje smo za cilj imali informisati građane o tome šta je korupcija kako se oni kao građani mogu boriti protiv korupcije, te načinima prijavljivanja iste.

Inače, Omladinski centar “Vermont” sarađuje sa sa 31 nevladinom organizacijom iz Brčko distrikta, član je koalicije “Promoviši pozitivno” te sarađuje i sa Vladinim institucijama i ustanovama. Omladinski centar je jedna od osnivajućih organizacija “Resursnog centra” koji se bavi aktuelnom problematikom našeg društva, radi na polju zapošljavanja i borbe protiv korupcije.

- Reklama -

„Korupcija u našem gradu je veoma rasprostranjena, iako postoje pomaci u borbi protiv nje, neophodno je više raditi na upućivanju građana o tome kako prijaviti korupciju“, rekla je Lejlija Aljić, prolaznik.

Svakako važno je napomenuti da “Vermont” već duži niz godina sprovodi projekte i inicijative koje za cilj imaju suzbijanje korupcije te je kroz svoje djelovanje obuhvatio i uticaj ove problematike u raznim segmentima današnjeg društva: obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvo i javne nabavke.

Kroz svoj rad u proteklom periodu OC “Vermont” ostvario je sljedeće :

  • Oformili link za anonimnu prijavu korupcije;
  • Izrađen set mjera i dokumenata za transparentnu dodjelu grantova NVO;
  • Organizovali preko 20 edukacija na ovu temu na razlicitim nivoima i svake godine radimo uporednu anketu o percepciji gradjana o korupciji

U proteklom periodu ali i u budućnosti Omladinski centar “Vermont” za cilj ima podsticanje građanskog aktivizma o vidovima korupcije koje je ključno za početak buđenja svijesti civilnog sektora i njihovo podsticanje na uključivanje u borbu protiv korupcije.


(nula49.com)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime