Usvojene Smjernice za pravilnik o ljekarskim specijalizacijama

- Reklama -

Vlada Brčko distrikta BiH okončala je rad po dnevnom redu 70. redovne sjednice na kojoj je usvojila Smjernice za izradu pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama u skladu sa potrebama JZU „Zdravstveni centar Brčko“.

Šef Odjeljenja za zdravstvo Sabrija Čandić rekao je da je Smjernicama određeno da je starosna dob za dodjelu specijalizacije hirurgije za doktore do 35 godina, a ljekari koji imaju do 45 godina mogu da se upute na specijalizaciju iz konzervativnih grana medicine.

- Reklama -

„Ranije je bilo velikih intervala kada specijalizacije nisu bile dodjeljivane, međutim sada moramo da vršimo ubrzanu dodjelu specijalizacije jer je znatan dio kadra u takvoj starosnoj dobi da će ubrzo ići u penziju. Postoje određeni specijalisti koji žele subspecijalizacijom da usavrše svoj rad, tako da ćemo ovim smjernicama realizovati ovaj proces. Očekujemo povratak oko 30 doktora sa specijalizacija, tako da će dodjelom novih lakše biti organizovan rad u Zdravstvenom centru“, rekao je Čandić.

Gradonačelnik Siniša Milić otvorio je 71. redovnu sjednicu na kojoj je usvojen Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za angažovanje jednog izvršioca za obavljanje posebnih poslova u Odjeljenju za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenju za podršku MZ, NVO i UG u toku 2019. godine. Sjednica je prekinuta kod informacije u vezi sa Memorandumom o razumijevanju i Opštim okvirnim akcionim planom za realizovanje Inicijative između STUDEN & CO Holding GmbH i Vlade Brčko distrikta BiH.

 

 

 

 

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime