Usvojene smjernice za izradu zakona o nacionalnim manjinama i izmjenu Zakona o porezu na dohodak

Vlada Brčko distrikta BiH danas je započela 72. redovnu sjednicu na kojoj je usvojila Smjernice za izradu nacrta zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Brčko distriktu BiH.

Adnan Pašalić, šef Zakonodavne kancelarije Vlade Brčko distrikta BiH, rekao je da se radi o oblasti koja do sada nije normativno uređena u Brčkom.

„U Distriktu je do sada na snazi bio državni zakon iz ove oblasti koji je propisivao da će određene stvari biti normirane zakonima i drugim propisima entiteta i Brčko distrikta BiH. Tu se posebno misli na pitanja upotrebe i zaštite prava jezika i kulture nacionalnih manjina, način i formu njihovog ostvarivanja, pitanje finansiranja udruženja i drugih institucija nacionalnih manjina kao i pitanje definisanja pojma i statusa nacionalnih manjina u Brčko distriktu BiH”, rekao je Pašalić.

On je objasnio da će, na osnovu smjernica definicija nacionalnih manjina biti preuzeta iz državnog zakona.

„Neophodno je istaći pitanje prava na upotrebu jezika i kulture nacionalnih manjina. Kroz smjernice bismo planirali mogućnost uvođenja dodatne nastave na jeziku nacionalnih manjina i takođe bi bilo omogućeno osnivanje privatnih škola na jezicima nacionalnih manjina što bi u korelaciji sa drugim propisima iz oblasti obrazovanja u distriktu trebalo prilagoditi. Kada je u pitanju finansiranje, to je nešto na čemu već duže vrijeme insistiraju i sama udruženja koja u distriktu djeluju, a radi se o tome da se odrede kriterijumi i da se zakonom obezbijedi da se finansiranje, kako udruženja tako i drugih institucija iz ove oblasti, planira u budžetu Brčko distrikta BiH”, zaključio je Pašalić.

Na današnjoj sjednici odobrene su i Smjernice za izradu nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak.

„Osnovna stvar koja će zanimati sve u distriktu, a koji su u radnom odnosu, jeste da se izmjenom zakona povećava lični oslobođeni iznos kod obračuna poreza na platu. Do sada je bio 300 KM, a po prijedlogu Direkcije biće 500 KM za onoga ko radi, što znači da na 500 KM ne plaća porez i da će dobijati 20 KM više, te za svaku izdržavanu osobu još deset konvertibilnih maraka kod obračuna plate više. Biće uvedeno i elektronsko podnošenje poreskih prijava, što će za građane biti olakšavajuća okolnost”, objasnio je direktor Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH Mato Lučić

Članovi Vlade usvojili su Prijedlog odluke o odobravanju izmjena Programa utroška sredstava tekućih grantova u 2019. godini (prvi dio) i Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava tekućih grantova u 2019. godini (četvrti dio) u Odjeljenju za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja.

Na prijedlog Policije Brčko distrikta BiH usvojen je Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Nacrt pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Policije i Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Prijedlog odluke o vrsti i visini naknade Komisiji za organizovanje i održavanje predavanja o posljedicama koje proizilaze iz nepoštovanja ili nepoznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava za dodjelu tekućeg transfera za troškove nabavke aparata za kontinuirano mjerenje šećera u krvi za djecu do 18 godina.

Usvojen je Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava u Odjeljenju za javnu bezbjednost – Pododjeljenje za zaštitu i spasavanje kao i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Protokol o dopuni Protokola o saradnji između Vlade Brčko distrikta BiH i Projekta integrisanog lokalnog razvoja (ILDP).

 

 

 

 

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime