Usvojene izmjene i dopune Zakona o lovstvu

Skupština Brčko distrikta BiH je na 14. redovnom zasjedanju, u prvom čitanju, jednoglasno usvojila Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o lovstvu Brčko distrikta kojim će biti omogućen povremeni lov na štetočine.

„Više puta u toku godine biće omogućen lov u zavisnosti od potreba dok se ne riješi pitanje lova na području Brčko distrikta, budući da je i dalje na snazi njegova obustava“, rekao je predsjednik Skupštine Siniša Milić.

Milić je dodao da se tokom diskusije čula i potreba da se na sličan način uredi i oblast ribolova jer i tu postoje određeni problemi te da je siguran da će od resornog odjeljenja biti određenih inicijativa za rješenje ovog problema.

U prvom čitanju usvojene su i izmjene i dopune zakona koje se odnose na zakone o platama i naknadama zaposlenih u pravosuđu Distrikta te pravobranioca i zamjenika pravobranioca.

Na 14. redovnom zasjedanju poslanici su razmotrili deset revizorskih izvještaja koji se odnose na finansijsko poslovanje institucija, organa uprave, te pravnih lica koja je formirao Distrikt.

Predsjednik Milić je naveo da se kroz skupštinsku raspravu došlo do zaključka o potrebi promjene metodologije razmatranja revizorskih izvještaja na čemu će Skupština raditi narednih dana u saradnji s predstavnicima Kancelarije za reviziju te je predložio da se veća uloga u tome da skupštinskoj Komisiji za praćenje rada Vlade i institucija Brčko distrikta.

Na 14. redovnoj sjednici razmotrena je informacija o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Distriktu koja je ocijenjena kao zadovoljavajuća.

Usvojeno je niz odluka koje se odnose na utvrđivanje javnog interesa, zatim Odluka o osnivanju Savjeta nacionalnih manjina Brčko distrikta i Odluka o imenovanju direktora i dva zamjenika direktora Kancelarije za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije.

Poslanici će 14. redovno zasjedanje nastaviti za četrnaest dana kada će razmotriti preostale četiri tačke dnevnog reda.

 

 

 

 

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime