spot_img
spot_img

U Bolnici i Domu zdravlja se izvrši 3-5 abortusa mjesečno

spot_img
spot_img

U našem društvu i mnogim sredinama još je mnogo tabu tema, a koje bi se trebale osvijetliti u svrhu sprečavanja pojedinih rizika, komplikacija, negativnih posljedica.

Takva je i tema abortusa. Premda stručna lica, ljekari, sa razlogom tvrde da ova tema nije “bauk”, budući da oni rado edukuju i savjetuju o ovom pitanju, mnogo je onih koji se još uvijek ustručavaju da pitaju, traže pomoć ili savjet vezane za ovaj problem.

U brčanskoj bolnici, odnosno Domu zdravlja u posljednjih 10 godina broj izvršenih abortusa nije u porastu, pokazuje statistika.

“Istina da smo mi, ginekolozi, i u Domu zdravlja i ovdje u Bolnici, radili edukacije i djece i ostalog stanovništva u smislu kontraceptivne zaštite. Mislimo da je i to urodilo plodom, tako da su ta djeca koja su bila u osnovnim i srednjim školama već upoznata i sa tim kako se zaštititi”, rekao je Slavko Nikić,
šef Odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo Brčko distrikta BiH.

Za godinu dana se u Brčkom izvrši oko 40 abortusa, što iznosi prosječno od 3 do 5 mjesečno, a to za područje Brčkog predstavlja mali broj. Ipak, naši sagovornici su istakli da nisu sigurni da li i koliko se ovakvih zahvata obavi u privatnim ordinacijama, jer tim podatkom ne raspolažu.

“Imamo privatne ordinacije i u Brčkom i oko Brčkog, o njima nemamo podatke, to bi trebalo da rade sanitarni inspektori na nivou Vlade”, naveo je Nikić.

U narodu se kaže da je bolje spriječiti nego liječiti. U ovom slučaju, ističu eksperti, prevencija je najbolja metoda sprečavanja posljedica.

“Ono što je najbitnije je da ženska populacija shvati, a u velikoj mjeri smo uspjeli u tome, da abortus nije i ne smije biti metod kontracepcije, da je to intervencija koja podliježe vrlo strogim medicinskim i socijalnim indikacijama i kao i svaka druga hirurška intervencija ima određene komplikacije koje se po vremenu nastanka mogu podijeliti na rane i kasne. Jedna od tih kasnih komplikacija je umanjena plodnost, znači, otežano nastajanje trudnoće”, rekao je Begzudin Ahmetović, specijalista ginekologije i akušerstva.

Abortusi se mogu raditi i u Domu zdravlja i u Bolnici. Maloljetnice moraju biti u prisustvu jednog roditelja, i dozvoljeno je do 10. sedmice trudnoće da žena sama odluči. Od 10-12 sedmica odlučuje komisija od najmanje 3 ljekara, a preko 12 sedmica komisija uključuje i socijalne radnike, interniste i druge stručnjake.

“Abortusi kod nas su legalni. Žena sama može da odluči kada hoće da abortira, ali ne može natjerati doktora. Postoji kod nas, može se uraditi, ali doktor može da odbije. Pred vama su dva doktora koji inače ne rade abortuse”, ističe doktor Nikić.

“Kao što je dokor Nikić već spomenuo, pitanje vršenja abortusa je kod nas liberalizirano, zakonski okvir koji to regulira potiče još iz bivše Jugoslavije i 70-ih godina prošlog stoljeća i u svim ovim nastalim zemljama je prihvaćen sa određenim manjim modifikacijama. Dakle, osnovna dva kriterija jesu da trudnoća nije starija od 10 nedjelja i da se izvršenjem te intervencije neće ugroziti život ili zdravlje pacijentice”, dodaje doktor Ahmetović.

Oba naša sagovornika apeluju na ponovno angažovanje ginekologa da u saradnji sa Fondom ZO obnove praksu od prije nekoliko godina kada su odlazili u osnovne škole, te informisali na ovu temu, što ocjenjuju kao vrlo plodonosnu. Sa druge strane, ukoliko do neplaniranih trudnoća dođe, kazali su da su ponosni na činjenicu da dobrim pristupom, razumnim razgovorom i savjetima uspijevaju da čak 50% pacijentkinja odgovore od ovog čina.

“S jedne strane, mi se bavimo pomaganjem žena koje hoće dijete i najveće zadovoljstvo nam je kada možemo nagovoriti bračni par ili ženu da ostavi trudnoću. Tu trebaju razgovori i to je sve u sklopu našeg posla” naveo je Nikić.

Ipak, u slučaju kada je zdravlje žene ugroženo trudnoćom, njega treba staviti na prvo mjesto, pa se uz stručno mišljenje ljekara abortus u tom slučaju može izvršiti u Brčkom, potpuno zakonito i sa manjim rizicima od negativnih posljedica.

 

 

 

 

(brcko.tv)

spot_img

Povezano

spot_img
spot_img

Poslednje vijesti

spot_img
spot_img