Treći Biznis forum Brčko distrikta BiH: Dijaspora je pokretač razvoja

Preduzetništvo i investicije dijaspore u bh. ekonomiju često se pozdravljaju kao pokretači razvoja i pozitivnih promjena.

Na ovogodišnjem, trećem po redu, Biznis forumu Brčko distrikta, sa temom Dijaspora za partnerstvo, govorilo se o konkretnim investicijama i ulaganjima u saradnji sa lokalnim vlastima, privatnim sektorom i bh. dijasporom.

- Reklama -

Ideja vodilja je kreirati koncept novih procesa ekonomskog razvoja koji se zasnivaju na uspješnom poslovanju i partnerstvu između javnog, privatnog i akademskog sektora kako bi se poboljšali zajednički napori za poticanje ekonomskog razvoja. Dijaspora u ovim procesima ima vrlo značajnu ulogu.

“Danas ćemo prikazati pozitivne primjere poljoprivrednika koji su se vratili u Brčko distrikt i značajno investirali u Brčko. Prezentovaćemo i Strategiju saradnje Brčko distrikta sa dijasporom koja je još uvijek u nacrtu i ovo je izuzetna prilika da uključimo što više mišljenja i donesemo što bolje zaključke kako bismo u budućnosti imali kvalitetniju saradnju sa dijasporom u BiH” izjavio je Damir Bulčević direktor Biznis foruma Brčko distrikta BiH.

Brčko distrikt ulaže znatne napore ka uspostavljanju strateškog okvira, što je vidljivo kroz nacrt Strategije Brčko distrikta BiH za saradnju sa dijasporom. Biznis forum je bio idealna prilika da se pokažu i uspješne prakse saradnje s dijasporom, kao i konkretne razvojne inicijative.

„Moj primjer pokazuje da samo ako imate dobru ideju i u BiH postoji dobra infrastruktura koja će podržati njenu realizaciju. Odlučio sam nakon profesije u IT-u pokrenuti svoj biznis i sada imam kompaniju koja se bavi proizvodnjom ulja iz koštice šljive upravo ovdje u Brčkom. Biznis forum je odlična platforma koja daje prostor za razvoj, razmjenu uspješnih praksi i razgovora o zajedničkim izazovima“ izjavio je Vlado Damjanović.

Povezivanjem ekonomskog kapitala, znanja, iskustava dijaspore iz prethodnih praksi, s razvojem preduzetništva i prilikama za uspješno poslovanje, podstiče se razvoj Bosne i Hercegovine. Ovakvim pristupom se direktno doprinosi stvaranju novih radnih mjesta i povećava prihod domaćinstava, istovremeno vraća i jača povjerenje u domaće institucije i osnažuju postojeće veze.

Lokalne vlasti identifikuju i implementiraju lokalne razvojne inicijative sa dijasporom, pružajući unaprijeđene usluge.

Rezidentna predstavnica UNDP-a u Bosni i Hercegovini Steliana Nedera, govorila je o važnosti angažmana dijaspore za lokalni razvoj, te kako čvrsto vjeruje da se djelotvorno angažiranje dijaspore oslanja na dvosmjernu komunikaciju i stvaranje održivih sistemskih rješenja, a koristi se postižu samo ako se zajednički radi na zajedničkim razvojnim ciljevima.

“Dijaspora je važna za lokalni nivo ne samo zbog činjenice da šalje novac već također i za veliki broj investicija u lokalne kompanije. Želimo pružiti podršku saradnji između dijaspore i lokalne uprave, kao i dijalogu partnera da se radi na razvijanju jasnih strategija na koji način se dijaspora u većoj mjeri može uključiti. U okviru ovih inicijativa ćemo nastaviti djelovati do 2020. To konkretno znači da ćemo raditi na kreiranju novih radnih mjesta, ali isto tako i na investicijama dijaspore u lokalne projekte, da ćemo se angažirati u dijalog politika zajedno sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH i raditi na saradnji.“

Projekat “Dijaspora za razvoj” (D4D), je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švajcarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH, kreiran s ciljem pružanja mogućnosti umrežavanja i istraživanja ulaganja u Brčko distrikt BiH i Bosnu i Hercegovinu, doprinoseći povećanju socio-ekonomskih prilika i perspektiva za ljude u BiH te unapređenje egzistencije kroz snažniji angažman dijaspore.

“Dijaspora za partnerstvo je logičan slijed onoga što radimo u okviru projekta Dijaspora za razvoj. Današnji Biznis forum bi trebao biti platforma za sve organe vlasti i institucije kako bi trebalo da se sarađuje sa iseljeništvom, odosno kako bi trebalo da se grade i postavljaju zreli odnosi saradnje i investiranje iseljeništva u BiH, prvenstveno kroz transfer znanja u privatni sektor, što je dijelom i suština današnjeg događaja” zaključio je Kemo Sarač pomoćnik ministra u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Brčko je izuzetno pogodna oblast za investiranje zbog infrastrukture i ostalih kapaciteta, a upravo ulaganje i investiranje sa iseljeništvom može samo doprinijeti mnogo boljoj razvijenosti ne samo Brčko distrikta već uopšte BiH.

“Često čujem kako bh. dijaspora želi uraditi više za svoju domovinu osim samo slanja novca, oni žele pomoći kroz svoje iskustvo, kontakte i znanja. Upravo zbog toga Švajcarska podržava Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH u tom pokušaju da približi dijasporu domovini. Zbog toga je jako važno što smo danas u Brčkom i treba uraditi više po pitanju procedura koje će olakšati poslovanje preduzećima i po pitanju usvajanja zakona. I na kraju dana, ovdje smo na neki način da zaustavimo kreiranje tako reći nove dijaspore” izjavila je ambasadorica Švicarske u BiH Andrea Rauber Saxer.

Treći Biznis forum organizira se u okviru projekta “Dijaspora za razvoj”, a koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švajcarske, u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih naroda (UNDP) i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM).

 

 

 

 

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime