spot_img
spot_img

Субвенције лицима у стању социјалних потреба за комуналне услуге

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Влада Брчко дистрикта Босне и Херцеговине на данашњој 23. редовној сједници усвојила је Приједлог одлуке о одобравању програма утрошка средстава, субвенције лицима у стању социјалних потреба за комуналне услуге.

Шефица Пододјељења за социјални рад Владе Брчко дистрикта БиХ Наташа Стевановић казала је да је висина средстава за реализацију овог програма у 2021. години 830.000,00 КМ.

„Нисмо сигурни да ли ће укупно бити 12.600 корисника или 13.100 јер очекујемо и нове кориснике. Коначне листе ових субвенција биће истакнута на три мјеста како би се корисници могли увјерити у своју евидентираност. Поступак за утврђивање права на субвенцију спроводи истовремено Одјељење за здравство и остале услуге, Одбор за запошљавање и Служба за борачко-инвалидску заштиту“, казала је Стевановић.

Субвенцију за комуналне услуге остварују лица у стању социјалних потреба и то:

а) пензионери који су у 2021. години остварили право на исплату једнократне новчану помоћ за пензионере у износу од 150,00 КМ;

b) незапослена лица евидентирана до 1. јуна 2021. године у Заводу за запошљавање Брчко дистрикта БиХ и то: жене са навршених 55 година живота и старије и мушкарци са навршених 60 година живота и старији;

c) корисници сталне основне новчане помоћи према посљедњим евиденцијама за мјесец када се доноси Одлука,

d) хранитељске породице дјеце без родитељског старања и пунољетних лица смјештених у хранитељске породице, евидентирани у Пододјељењу за социјалну заштиту;

е) породице дјеце ометене у психофизичком развоју евидентирана у Пододјељењу за социјалну заштиту према посљедњим евиденцијама за мјесец када се доноси Одлука;

f) ратни војни инвалиди и мирнодопски инвалиди евидентирани у Служби за борачко-инвалидску заштиту чија лична инвалиднина не прелази износ од 382,18 КМ и

g) слијепа лица корисници додатка за његу и помоћ од другог лица, који истовремено нису корисници пензије или сталне основне новчане помоћи.

На сједници Владе данас је усвојен и Приједлог одлуке о одобравању додјеле донација редовним студентима Брчко дистрикта БиХ и програма утрошка средстава.

Шеф Пододјељења за заједничке послове Владе Брчко дистрикта БиХ Самир Чорбаџић казао је да је Влада у претходном периоду на приједлог Одјељења за образовање усвојила Одлуку о критеријима и начину додјела донација стипендија редовним студентима за период од 1. 1. 2021. до 30. 9. 2021. године, те да је на истој сједници усвојена и одлука о врсти и висини стипендија које ће се додјељивати.

„Доношење ових одлукa као и данашње одлуке су предуслов за расписивање јавног позива за додјелу стипендија студентима са подручја Брчко дистрикта БиХ који ће бити објављен до краја овог мјесеца“, нагласио је Чорбаџић.

Влада је одобрила и Приједлог одлуке о давању сагласности Одјељењу за образовање за ангажовање до 190 лица (наставника, стручних сарадника, сарадника у настави, васпитача и асистената у настави) на основу уговора о привременим и повременим пословима, Смјернице за израду нацрта закона о измјенама и допунама Закона о власништву и другим стварним правима Брчко дистрикта БиХ и Смјернице за израду нацрта правилника о допуни Правилника о полагању стручног испита наставника, стручних сарадника и сарадника у настави основних и средњих школа и васпитача у предшколској установи Брчко дистрикта БиХ.

На сједници усвојен је и Приједлог одлуке о измјени одлуке о именовању Комисије за израду стручног мишљења у поступку легализације бесправно изграђених грађевина, Приједлог одлуке о усвајању програма утрошка средстава за додјелу текућег и капиталног трансфера Заводу за планирање, пројектовање и развој Брчко дистрикта БиХ, Приједлог одлуке о усвајању Акционог плана о образовним потребама Рома у Брчко дистрикту БиХ за период 2021–2023. година, Приједлога одлуке о измјени

Одлуке о именовању члана и замјеника пројектно-изведбеног тима државног пројекта стамбеног збрињавања у оквиру регионалног стамбеног програма (ПИТ ДПСЗ), Приједлог одлуке о давању сагласности Одјељењу за јавне послове за ангажовање једног извршиоца са стеченом дипломом високог образовања – дипломирани економиста, Приједлог одлуке о именовању представника у интерресорну радну групу за припрему Акционог плана за припрему, спровођење и дисеминацију резултата пописа пољопривреде у БиХ 2021–2024, Нацрт закључка о давању сагласности на Нацрт споразума између Савјета министара БиХ и Уједињених Мексичких Држава, Нацрт закључка о давању сагласности на Нацрт извршног програма о културној сарадњи за период 2022–2026. године између Министарства цивилних послова БиХ и Министарства културе и туризма Народне Републике Кине и Приједлог закључка о давању сагласности као званичног става о иницијативи Уједињеног Краљевства за превенцију сексуалног насиља.

Влада је одобрила Нацрт одлуке о утврђивању јавног интереса за располагање пословним простором без накнаде у корист Удружења грађана „Зумба аеробик клуб“ Брчко дистрикт БиХ, Удружења „Асоцијација рачуновођа и ревизора Брчко дистрикта БиХ“ и МЗ Вучиловац.

На сједници одобрен је и Нацрт приједлога одлуке о промјени намјене јавног добра и Стратешки програм „Безбједност дјеце у дигиталном окружењу у Брчко дистрикту БиХ“ и Акционог плана за борбу против насиља над дјецом у дигиталном окружењу 2021–2024.

Чланови Владе примили су к знању и годишњи извјештај о раду и финансијском стању ЈП „Лука Брчко“ д. о. о. Брчко дистрикт БиХ за 2020. годину као и Извјештај о раду Завода за планирање, пројектовање и развој Брчко дистрикта БиХ за период од 1. 1. до 30. 6. 2021. године.

 

 

 

 

 

spot_img

Повезано

spot_img
spot_img

Последње вијести

spot_img
spot_img