Skupština raspravljala o zgradi Policije

Na 22. redovnoj sjednici Skupština Brčko distrikta razmatrala je Informaciju o realizaciji projekta izgradnje upravne zgrade Policije Brčko distrikta na prijedlog poslanika Branislava Markovića.

Vezano za ovo pitanje Skupština je na 22. sjednici, održanoj nakon završetka 21. sjednice, donijela Odluku o usvajanju predloga mjera.

- Reklama -

S ciljem ispunjenja svih potrebnih preduslova za uspješno okončanje projekta izgradnje zgrade Policije, ovom odlukom je predviđeno sprovođenje tenderskih procedura za izradu projektne dokumentacije, a potom i izbor izvođača radova kao i izvođenje radova u obimu i na način kojim će se u potpunosti otkloniti svi nedostaci. Izvođenje radova pratiće nadzorni tim sastavljen od stručnih lica, a po okončanju radova biće pokrenuta nova procedura pribavljanja odobrenja za upotrebu, nakon čega će biti izvršena primopredaja objekta između Odjeljenja za javne poslove, Kancelarije za upravljanje javnom imovinom i Policije Brčko distrikta BiH kao korisnika objekta.

Skupština je zadužila Vladu da u budžetu za 2018. godinu obezbijedi nedostajuća finansijska sredstva za realizaciju mjera naloženih Odlukom Skupštine.

Vlada je takođe zadužena da u roku od devedeset (90) dana utvrdi odgovornost za učinjenu štetu kao i finansijski iznos štete, te da preduzme mjere za obeštećenje budžeta Brčko distrikta BiH.

Podsjećamo, iako je svečano otvorena još u februaru prošle godine, nova zgrada Policije Brčko distrikta ni nakon više od godinu i po dana nije u upotrebi.

Izgradnju velelepnog zdanja površine veće od 9.500 metara kvadratnih, na sva usta hvaljene zbog svoje praktičnosti i funkcionalnosti, finansirali su EU sa 3.5 miliona i Vlada Distrikta sa 1.5 miliona evra.

 

 

 

 

 

(nula49.com)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime