Skupština: Ismet Dedeić v.d. direktora Zavoda za planiranje

U nastavku 49. sjednice, Skupština Brčko distrikta usvojila je, u srijedu 12. juna, Zakon o dopunama Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brčko distrikta BiH.

Po hitnom postupku usvojen je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Brčko distrikta, kojim je između ostalog propisano, da će se prilikom penzionisanja policijskih službenika u skladu sa entitetskim propisima penzijsko-invalidskog osiguranja poseban staž u dvostrukom trajanju i period od 18. septembra 1991. godine do 19. juna 1996. godine sa efektivnim trajanjem računati samo na zahtjev i uz pisanu saglasnost policijskog službenika. Usvojen je i Zaključak kojim je Skupština utvrdila da postoji uvjerljiv javni interes da odredba člana 35 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima koja se odnosi na prelaznu odredbu o prestanku radnog odnosa radi penzionisanja ima retroaktivno dejstvo. Po hitnom postupku usvojen je i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Policiji Brčko distrikta BiH.

Poslanici su razmatrali izvještaj o procesu inicijalne fiskalizacije u Brčko distriktu kao i izvještaje i informacije o radu pravosudnih institucija u prošloj godini: Izvještaj o radu Tužilaštva Brčko distrikta, Informaciju o radu Pravosudne komisije i Informaciju o radu Apelacionog sud Brčko distrikta dok je razmatranje Informacije o radu Osnovnog suda odloženo za narednu sjednicu.

Nakon okončanja 49. poslanici su započeli 50. redovnu sjednicu Skupštine na kojoj su u prvom čitanju usvojili predloge zakona o likvidacionom i zakona o stečajnom postupku. Donesena je Odluka o imenovanju Ismeta Dedeića za vršioca dužnosti Zavoda za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH, kao i nekoliko odluka o utvrđivanju javnog interesa za Brčko distrikt. Data je saglasnost na izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JP “Luka Brčko“.

Sjednica je prekinuta sinoć oko 20 časova a biće nastavljena u srijedu 19. juna 2019. godine razmatranjem Predloga odluke o izmjenama i dopunama budžeta Brčko distrikta BiH za 2019. godinu.

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime