Siniša Milić i Đavolji advokat: Sumiranje godine iza nas

Gradonačelnik Brčko distrikta, Siniša Milić, urpiličio je danas godišnju konferenciju za medije na kojoj je sumirao rad Vlade u 2019. godini.

Redakcija portala nula49.com odlučila je da ovo obraćanje gradonačelnika učini malo zanimljivijim – glumeći Đavoljeg advokata i odgovarajući tako na sumiranje godine iza nas. Podsjetimo, Đavolji advokat je izraz kojim se opisuje ličnost koja u nekoj raspravi iznosi kontra-argumente nekom stavu iako se sa njim možda i načelno slaže. Pri tome je njegova svrha, odnosno dužnost, da izazove ili produbi raspravu, odnosno pronađe sve slabosti, protivrječnosti ili nesavršenosti u početnom stavu kako bi se donijela što kvalitetnija i ispravnija odluka. Pa, krenimo:

Siništa Milić: Godina na izmaku je po mnogo čemu zadovoljavajuća. Postignuti su određeni rezulatati, a najvažnije efekte očekujemo naredne godine, jer se ove dosta radilo na zakonodavnom okviru koji bi trebao da omogući realizaciju značajnih projekata koje planiramo da radimo na prostoru distrikta Brčko.

Đavolji Advokat: Po mnogo čemu jeste zadovoljavajuća, naročito za neke. Za njih su i mnoge prethodne bile zadovoljavajuće. Za druge, po mnogo čemu je nezadovoljavajuća. Ali, tek smo u uvodu, biće vremena da preciziramo.

SM: Ubijeđen sam da je vladavina prava jedina u mogućnosti da obezbjedi značajno kvalitetniji napredak distrikta Brčko, a to podrazumijeva, ne samo valjane propise, već i propise koji će se donositi po određenoj proceduri. Ukoliko to obezbjedimo siguran sam da je nebitno ko će se i na kojoj poziciji nalaziti u smislu zakonodavne i izvršne vlasti. Riječ je o dugotrajnom procesu i mislim da svi trebamo težiti ka tome. Druga stvar koja bi pomogla unaprijeđenju je da se lišimo onoga što nam je svima manir ovde, a to je da opšte interese smatramo sredstvom za realizaciju nekih drugih interesa. Opšti interes treba da je cilj i da mu svi težimo. Siguran sam da uz ove dvije stvari Brčko ima perspektivu i da ćemo na taj način obezbjediti da građani, ne samo ne odlaze iz Brčkog, već i da žele da žive u ovom gradu.

ĐA: Kao propis kojima je fiskalizovana advokatska djelatnost? Valjani propisi… Upućeni kažu da bi, ako bi Apelacioni sud dobio još poneki zahtjev za ocjenom statutarnosti, i mnogi drugi zakoni pali. Možda su zli jezici. Ali svima je jasno kome su prilagođeni zakoni u ovom gradu i koliko vladavine prava imamo. Što se opšteg i onog drugog interesa tiče – počnite od svoje stranke. Treba li da imenujem? Pokažite da ovo nisu prazne riječi.

SM: Pomenuću Zakon o fiskalizaciji, a samim tim i zvanični početak fiskalizacije na prostoru Brčkog. Donesen je i novi Zakon o radu, kao jedan od najvažnijih segmenata u reformskoj agendi. Novim Zakonom o budžetu mi smo se opredijelili da budžet za 2020. godinu razmatramo i usvojimo po novom zakonu, međutim najvećim dijelom budžetski kalendar je prošao, tako da će se tek naredni budžeti u pravom smislu pripremati po novim propisima. Novi zakon predviđa programsko budžetiranje i uvođenje reda kada je u pitanju prenos kapitalnog budžeta. Zajedno za Zakonom o udruženjima i fondacijama, koji je u pripremi, novi Zakon o budžetu uvešće više reda i u proces dodjele grantovskih sredstava, što je bio problem svih prethodnih Vlada.

ĐA: Da, novi zakoni o budžetu i udruženjima svakako su za pohvalu. Jedva čekam da vidim kako će ih brojne (ne)vladine organizacije i poslanici u Skupštini distrikta prilagoditi svojim muljažama. Moraće se potruditi, ali ne sumnjam da ćemo se brzo vratiti pola-pola varijanti. Kao ni to da će komisija koja bude odlučivala o projektima vrijednim grantova biti kreirana potpuno nestranački, u skladu sa novom politikom “opšteg interesa”. Usput, ove desetine miliona što su do sada podijeljenje raznim društvima i organizacijama, a pravdane duplim računima, iznajmljivanjima lokala samom sebi, autima u koja staju stotine litara goriva i slično… To ćemo zaboraviti? U pravu ste, to je pitanje za Policiju i Tužilaštvo.

SM: (Milić je istakao kao veoma značajne Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invliditetom kao i dugo očekivani Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina, koji su u pripremi.) Zakon o poslovnim zonama se nalazi u drugom čitanju pred Skupštinom. Ono što je takođe značajno jeste da su usvojene Izmjene i dopune Zakona o obrazovanju što bi trebalo da bude najveća reforma u oblasti obrazovanja nakon uspostave distrikta, jer je predviđeno uspostavljane škola kao javnih ustanova.

ĐA: Na šta li će rezultati reforme obrazovanje ličiti, bojim se i da pomislim. Djecu nam već uče polupismeni i priučeni, koliko gore može biti? Izgleda da ćemo saznati.

SM: (Gradonačelnik je najavio da distrikt Brčko očekuje izmjena niza propisa kao realizacija obaveza iz Memoranduma o razumijevanju sa Studen & Co Holding GmbH.) Formirane su dvije radne grupe koje će raditi na analizi pravnih okvira i prijedloga novih zakonskih rješenja koji će u značajnoj mjeri skratiti procedure i otvoriti vrata bržoj i efikasnijoj realizaciji svih poslovnih inicijativa. Ova poslovna inicijativa konkretno predviđa ulaganja od oko 500 miliona maraka i zaposlenje za oko 4000 ljudi. Projekti se odnose na razne oblasti, a među prvima je projekat uspostavljanja slobodnih zona.

ĐA: Daj Bože, ‘ćeri, da te aga uzme… Iskreno se nadam, vidjećemo, ali će svakako biti zanimljivo vidjeti i kakvi će biti “novi pravni okviri” i čiji će interes oni zadovoljiti. Samo, hoćemo li imati mjesta za sve silne inicijative, nakon što se izgradi zgrada od 50 spratova i aerodrom? Za početak, možda da sredimo autobusku stanicu, da ne žurimo.

SM: (Kada su u pitanju statistike, gradonačelnik je iznio podatak da u Brčkom trenutno ima 17.900 zaposlenih lica, te da je u odnosu na 2016. godinu to povećanje za 13% i najveći broj zaposlenih od osnivanja distrikta. On je dodao da je kapitalni budžet za protekle tri godine realizovan sa 38% što je, kako je istakao značajno budući da se uvijek javljaju problemi sa realizacijom kapitalnog budžeta.)

ĐA: Zaposlenost sve veća, standard života sve lošiji. Nešto tu ne štima, ne znam šta. 38% je poboljšanje u odnosu na prošle godine. Ali je i dalje samo 38%.

SM: Dobre rezultate u 2019. godini je imalo Odjeljenje za javne poslove koje je oko 10.800.000 KM stavilo u funkciju za realizaciju kapitalnih projekata pa su tako završeni radovi i stavljena u funkciju zgrada Policije. Ovih dana je nova zgrada dobila upotrebnu dozvolu, a pripadnici Policije su krenuli u preseljenje. Završeni su radovi na izgradnji nastavka Bulevara mira, a pri kraju je odabir izvođača za izmještanje fontane u centru grada. U fazi smo donošenja odluke o odabiru onoga ko će izvršiti procjenu dosadašnjih radova na gradskom stadionu, nakon čega slijedi izrada idejnog projekta za završetak zapadne tribine i druge neophodne radove koji će staviti u funkciju ovaj stadion. Kada je u pitanju multifunkcionalna dvorana sa zatvorenim bazenom, u januaru nas očekuje otvaranje ponuda za nagradni konkurs za izradu idejnog arhitektonskog rješenja i nakon toga slijedi izrada projekta. Najveći kapitalni projekat koji je okončan u ovoj godini jeste izgradnja obilaznice, što je najvrijedniji infrastrukturni projekat koji je rasteretio saobraćaj u gradu.

ĐA: Mašala! Mnogo navedenog,ali sve nekako polovično… Krenimo redom:

  • Zgrada policije: Svečano otvorena u februaru 2016. godine. Dakle, taman na četvrti rođendan – još jedna svečanost. Koga smo ono kaznili za katastrofalne propuste? Da, naravno, nikoga. Iz čijeg džepa je otišao dodatni novac za uređenje zgrade? Građana, naravno.
  • Bulevar mira: Nemam zamjerki. Imam, ali sitne su, u odnosu na sve ostalo. A i lijep je Bulevar, nema priče.
  • Izmještanje fontane: Ne sumnjam da će i ovdje prvenstvo imati opšti interes. Nema šanse da se nekome “završi” konkurs… Niti da će biti basnoslovno skup. Pa za neke četiri godine – svečano otvaranje premještene fontane! Pored gradskog sata, naravno.
  • Gradski stadion: Djeca rođena kada je počela izgradnja stadiona imaju svoju djecu. Cigla dnevno – do sada bi bio gotov. Zasluženo nazvan “Skadar na Savi”.
  • Multifunkcionalna dvorana: Ne sumnjam da će i ovdje prvenstvo imati opšti interes. Nema šanse da se nekome “završi” konkurs… Niti da će biti basnoslovno skup. Ponovo. Dodajmo i iskustvo sa zgradom Policije – valjda se neko ovaj put sjeti protivpožarne zaštite.
  • Obilaznica: Okončan? Čini se da imamo drugačije definicije riječi “okončan”… Kako napreduje tehnički prijem?

SM: (Navodeći planove za sledeću godinu Milić je istakao rekonstrukciju mosta Brčko-Gunja.) Vlada i Skupština su stvorile sve neophodne preduslove, opredijeli smo 1.600.000 KM za sanaciju tog mosta, što su inicijalna sredstva za izradu dokumentacije i studija koje su neophodne da bi se utvrdile mogućnosti za rekonstrukciju.

ĐA: Samo da prođe tehnički…

SM: (On je dodao da je važno istaći da je u ovoj godini riješen problem uklanjanja nesanitarne deponije u naselju Ilićka potpisivanjem ugovora sa regionalnom deponijom “Crni vrh” na četiri godine u vrijednosti od 3.000.000 KM.)

ĐA: Opet problema sa definicijama… “Riješen”, samo na papiru. Barem za sada. Ali, ovdje Vam dajem poen, uslovno. Vidjećemo šta nosi budućnost.

SM: Očekuje nas i realizacija kreditnog ugovora sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj na revitalizaciji Luke Brčko. Taj projekat je takođe dugo godina bio u zastoju, a sada smo u fazi pribavljanja građevinskih dozvola. Kada je riječ o drugim projektima, u toku je regulacija korita rijeka Brka i Blizna, a završena je sanacija nasipa u Vučilovcu.

ĐA: Već? Nije mnogo trajalo… Ali, pohvalno. Bolje ikad nego nikad. Valjda.

SM:(Gradonačelnik je naglasio da su u skupštinsku proceduru upućeni zakoni čije će usvajanje omogućiti stvaranje neophodnog pravnog ambijenta za uspostavljanje jednošalterskog sistema koji će omogućiti uspostavljanje poslovnih subjekata na na jednom mjestu i po kraćoj proceduri.) Izmjenili smo zakone iz oblasti socijalnih davanja i dječije zaštite. Krenuli smo sa isplatom značajno uvećanog iznosa majčinskog dodatka koji je sa tri mjeseca i u mjesečnom iznosu od 160 KM, povećan na dvanaest mjeseci i na 460 KM. Doneseni su i propisi koji će omogućiti veća izdvajanja za tzv. tuđu njegu i pomoć.

ĐA: Kad se uvede jednošalterski sistem, šta ćemo sa ovim silnim radnicima i radnicama, moraće ih stranka/švaler/rođak/kum negdje drugo namjestiti. Sve u opštem interesu, naravno – glasovi se nekako moraju osigurati.

SM: (Proširenje saradnje sa UNDP-em i drugim međunarodnim orgnizacijama gradonačelnik je naglasio kao veoma značajno.) U fazi smo dogovora, odnosno potpisivanja memorandum o realizaciji još nekoliko projekata. Izdvojio bih izradu Strategije razvoja distrikta Brčko gdje će nam predstavnici UNDP-a biti konsultanti, a krenuli smo i u projekat utopljavanja zgrada. Prvi pilot projekat bi trebao da bude utopljavanje gradske bolnice. Sa njima ćemo raditi i na optimizaciji budžeta kako bismo identifikovali sva mjesta na kojima je moguće napraviti uštede.

ĐA: Ovi iz UNDP-a se, izgleda, nisu opametili posle zgrade Policije… Blago njima s nama!

SM: (Milić je podjetio na tradicionalne manifestacije i aktivnosti koje su održane i tokom ove godine poput Pozorišnih susreta, Sajma privrede, Biznis foruma.) Od ove godine smo uspostavili novu manifestaciju u zimskom periodu “Čari zime u Brčkom”. Naša želja je bila da upotpunimo kalendar događaja i što više ljudi izvedemo na gradski trg jer je bilo dosta prigovora od strane građana da nema dovoljno sadržaja u gradu.

ĐA: Nabrojaste tri događaja, sve tužniji od tužnijeg… Ni pozorišta, ni privrede, ni biznisa. Valja pri kraju malo i pohvaliti – Čari zime su prijatno iznenađenje.

Za kraj – još jedna mudrost našeg naroda: Kasno Marko na Kosovo stiže…

 

 

 

 

 

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime