Saopštenje Odjeljenja za zdravstvo o koronavirusu

Zbog novonastale situacije širenja koronavirusa u okruženju (Italija) mole se svi građani koji su boravili na području gdje ima pojave istog da se odmah po povratku sa tih područja obavezno jave Pododjeljenju za javno zdravstvo putem telefonskih brojeva 049/216 048 i 049/215 556.

Pododjeljenje za javno zdravstvo preporučuje primjenjivanje osnovnih mjera za smanjenje rizika od prijenosa akutnih respiratornih infekcija.

Savjetuje se:

1. Izbjegavanje velikih skupova ljudi kako bi se spriječilo prenošenje infekcije kapljičnim putem

2. Korišćenje zaštitne odjeće i specijalnih maski za zdravstvene radnike

3. Pojačati higijenske mjere (čišćenje, dezinfekcija, provjetravanje)

4. Izbjegavati bliski kontakt sa licima koja imaju akutnu respiratornu infekciju

5. Izbjegavati bliski i nezaštićeni kontakt sa živim i uginulim životinjama

6. Često pranje ruku, posebno nakon kontakta sa bolesnicima i njihovom okolinom

7. Termička obrada namirnica, posebno mesa

8. Ako nije neophodno, odložiti putovanje, posebno u dijelove svijeta gdje su već registrovani oboljeli

9. Prije putovanja savjetuje se putnicima da od svog ljekara potraže dodatne informacije jer neke zemlje uzimajući u obzir lokalni kontekst mogu da prilagode preporuke SZO-a

10. Putnici koji imaju simptome akutne respiratorne infekcije treba da koriste jednokratne maramice prilikom kašljanja i kihanja

11. Putnici koji prije, tokom ili nakon putovanja iz oblasti gdje su registrovani oboljeli razviju simptome (povišenu tjelesnu temperaturu, kašalj, otežano disanje) treba da se jave svom ljekaru i naglase gdje su putovali.

 

 

 

 

 

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime