Problemi u zdravstvu i registar zaposlenih u javnoj upravi obilježili sjednicu Skupštine Distrikta

Poslanici Skupštine Brčko distrikta usvojili su u nastavku 63. redovne sjednice, održane u srijedu 3. juna 2020. godine, Nacrt zakona o izmjeni Zakona o podsticaju privrednog razvoja Brčko distrikta BiH u prvom čitanju.

Skupština je donijela nekoliko odluka o utvrđivanju javnog interesa za Brčko distrikt BiH radi izgradnje i rekonstrukcije infrastrukturnih objekata u više mjesnih zajednica.

Razmatrana je i uz Zaključak Skupštine usvojena Informacija o uspostavljanju registra zaposlenih i registra imenovanih lica u organima javne uprave, institucijama, javnim preduzećima, ustanovama, zavodima i fondovima Brčko distrikta.

Zaključkom je definisano koje neophodne podatke treba minimalno da sadrži registar zaposlenih kao i registar imenovanih lica.

Skupština je Zaključkom zadužila Vladu, institucije, javna preduzeća, ustanove, zavode i fondove Brčko distrikta da učine javno dostupnim sve postojeće registre i podatke korisnika javnih sredstava, uključujući iznose sredstava, kao i da nedostajuće registre i podatke uspostavi u roku od šezdeset (60) dana.

Donesena je Odluka o utvrđivanju obaveze organa javne uprave, institucija, javnih preduzeća, ustanova, zavoda i fondova Brčko distrikta BiH u pogledu uspostavljanja registra zaposlenih i registra imenovanih lica.

Poslanici su razmatrali i usvojili Izvještaj o radu Kancelarije za reviziju javne uprave i institucija Distrikta, kao i Izvještaj o radu Pravobranilaštva Brčko distrikta u prošloj godini.

Data je saglasnost na revidirani – ažurirani Poslovni plan JP „Putevi Brčko“ za 2020. godinu, a usvojen je i Predlog odluke o povjeravanju izgradnje i rekonstrukcije javnih puteva Javnom preduzeću „Putevi Brčko“.

Saglasnost Skupštine dobile su i izmjene i dopune Statuta JP “Luka Brčko“ kao i Izvještaj o radu Upravnog odbora ovog preduzeća od 1. jula do 31. decembra 2019. godine.

Razmatrano je više informacija među kojima i Informacija o kadrovskim resursima i dijagnostičkoj opremi u JZU „Zdravstveni centar Brčko“.

Nakon rasprave usvojen je Zaključak kojim su zaduženi Upravni odbor i menadžment JZU „Zdravstveni centar Brčko“ da dostave informaciju o planu kadrovskih potreba sa akcentom na sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti. Odjeljenje za zdravstvo i JZU zaduženi su da dostave i informaciju o preduzetim aktivnostima na realizaciji kapitalnog budžeta u vezi s medicinskom opremom.

Pododjeljenje za javne nabavke zaduženo je da Skupštini dostavi informaciju o eventualnim negativnim posljedicama po Brčko distrikt ukoliko dođe do prekida postupaka nabavke CT aparata. Fond zdravstvenog osiguranja zadužen je da Skupštini dostavi informaciju o tome koliko je i kojim zdravstvenim ustanovama u posljednje tri godine plaćeno za usluge pregleda pacijenata CT aparatom, magnetnom rezonancom i drugim dijagnostičkim aparatima kao i koje su karakteristike tih aparata.

– Pred nama je vrijeme u kome ćemo se morati dodatno baviti zdravstvom i naći najkvalitetnija rješenja. Naša društvena zajednica daleko više očekuje kako od Skupštine tako i od Vlade, a ponajviše od Javne zdravstvene ustanove da obezbijedi kvalitetniju zdravstvenu zaštitu građanima Brčko distrikta – rekao je nakon sjednice Ivo Filipović, potpredsjednik Skupštine.

Nakon što je otvorena rasprava o Informaciji o preduzetim mjerama za otklanjanje šteta koje su pričinile divlje svinje Skupština je sinoć prekinula sjednicu.

 

 

 

 

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime