Prezentovani projekti Misiji Svjetske banke

Misija Svjetske banke boravi u tehničkoj posjeti Bosni i Hercegovini. Svrha posjete je diskusija sa relevantnim zainteresovanim stranama o djelokrugu predloženog Regionalnog programa za integrisani razvoj koridora rijaka Save i Drine, inicijative o kojoj se razgovara u kontekstu Komisije za sliv rijeke Save.

Predstavnici Svjetske banke danas su posjetili i Vladu Brčko distrikta BiH, gdje su održali višečasovni sastanak sa gradonačelnikom Sinišom Milićem, njegovim zamjenikom Antom Domićem i predstavnicima odjeljenja i institucija.

- Reklama -

U okviru radnog dijela sastanka Brčko distrikt BiH je prezentovao projektne prioritete u vezi sa implementacijom navedenog programa koji su podijeljeni u pet oblasti: upravljanje poplavama, upravljanje čvrstim otpadom, tehička pomoć, razvoj Luke i oblast transporta, sa ciljem saradnje koja će dati konkretne rezultate koje će kao napredak u kvalitetnijem životu osjetiti svi građani distrikta.

Za vrijeme posjete Svjetske banke Bosni i Hercegovini teme razgovora su bile državne vodne strategije, akcioni planovi i prioritetne intervencije koje mogu da doprinesu agendi regionalne saradnje i razvoju integrisanog programa za koridor rijeka Save i Drine.

Misiju predvodi g. Havijer Zuleta (viši stručnjak za upravljanje vodnim resursima i vođa tima) te g. Igor Palandžić (stručnjak za vodne resurse i zamjenik vođe tima), Mirjana Karahasanović (viši operativni oficir), g. Gaj Alert (konsultant za upravljanje riječnim slivovima) i gđa Trui Pola Ajtendeil (konsultant za upravljanje vodnim resursima).

 

 

 

 

 

(nula49.com)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime