Predstavljena monografija Brčko distrikta

Gradonačelnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine Siniša Milić i Aleksandar Đurić, šef Službe za turizam, danas su povodom dvadesete godišnjice Distrikta predstavili monografiju Brčko distrikta BiH.

Gradonačelnik je kazao da je dvadeseta godišnjica ujedno i prilika da se promovišu neke od najvažnijih karakteristika i drugi potencijali koji omogućavaju razvoj Brčko distrikta BiH.

„Štampanjem ove publikacije obuhvaćeni su određeni potencijali Brčko distrikta BiH u oblasti turizma i oni će poslužiti kao podsjetnik za naše sugrađane, ali i našim će gostima to biti prilika da se upoznaju sa turističkim destinacijama. Ova publikacija možda ne obuhvata sve lokacije i turističke potencijale, te će zbog toga biti ujedno i prilika drugim istraživačima da se i oni opredijele i daju svoj doprinos stvaranju jedne sveobuhvatne publikacije i uopšte slike o Distriktu kao jedne značajne turističke destinacije u BiH“, kazao je Milić.

Aleksandar Đurić, šef Službe za turizam i autor monografije, kazao je da monografija prije svega sublimira arhivsku građu, staru dokumentaciju, karte, fotografije i druge ilustracije, ali nudi i jednu bogatu analizu istorijskih okolnosti koje su obilježile ova turbulentna dešavanja i prostore.

„Tokom svog rada shvatio sam da za mnoge naše mikrodestinacije ne znamo ni mi sami, a naročito turisti, i upravo je to bio dodatni argument da Brčko distrikt BiH dobije jednu monografiju ovog sadržaja, za koju smatram da će biti značajna za sve nas. Pored istorijske dimenzije i turističkih atrakcija bazirali smo se i na elemente iz savremenih bilježaka putopisaca, ali i novinara. Monografija je koncipirana u petnaest samostalnih glava koje obuhvataju kako prirodno-geografske aspekte tako i antropogene, kulturna nasljeđa, vjerske objekte, manifestacije, spomenike kulture, privredu, obrazovanje, hotelijerstvo, restoraterstvo, gastronomiju i sl.“, kazao je Đurić.

On je naglasio da se nada da će ova monografija doživjeti više izmijenjenih i dopunjenih izdanja i da će materijal biti povod široj čitalačkoj publici da se uključi u neka buduća izdanja.

 

 

 

 

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime