Potpisan novi aneks ugovora za isporuku električne energije do kraja januara

JP “Komunalno Brčko” i Brčko distrikt BiH još nisu okončali proces ugovaranja snabdijevanja Brčko distrikta BiH električnom energijom za 2019. godinu.

Juče je potpisan novi aneks ugovora o snabdijevanju Brčko distrikta BiH električnom energijom na period od sedam dana sa MH Elektroprivreda RS a.d. Trebinje, odnosno do kraja januara 2019. godine. Ovo je novi aneks, nakon što je 31. decembra 2018. godine potpisan drugi aneks ugovora o snabdijevanju za 2018. godinu, a koji se odnosi na period snabdijevanja Distrikta električnom energijom do 15. januara, potom i treći kojim je produženo snabdijevanje električnom energijom do 22. januara do ponoći.

Isporuka električne energije na osnovu četvrtog aneksa, sa kojim je saglasan i osnivač – Skupština i Vlada, te Pravobranilaštvo Distrikta, nastavljena je prema istoj cijeni od 0,094877 KM/kWh, koja je važila i za 2018. godinu.

- Reklama -

Međutim, upravo je cijena snabdijevanja na period od godine dana najveći kamen spoticanja u pregovorima sa Elektroprivredom Republike Srpske o snabdijevanju Distrikta električnom energijom u tekućoj godini.

Radna jedinica „Elektrodistribucija“ je još krajem jula 2018. godine pokrenula javni postupak za nabavku električne energije, na otvorenom tržištu, za potrebe snabdijevanja krajnjih kupaca u Brčko distriktu BiH i pokrivanje gubitaka u distributivnoj mreže u 2019. godini. Planom nabavke za 2019. godinu predviđena je nabavka 282.000.000 kWh, čija je procijenjena vrijednost bez PDV-a 29.500.000,00 KM. Na objavljeni javni poziv za dostavu ponuda za isporuku električne energije za potrebe Brčko distrikta BiH u 2019. godini tada je pristigla samo jedna ponuda, i to od JP “Elektroprivreda BiH” d.d Sarajevo, koja je ponudila traženu količinu električne energije za veći iznos nego što je JP “Komunalno Brčko” u mogućnosti da plati. Na ponovljeni javni poziv raspisan u septembru prošle godine nije bilo prijava.

Nakon toga, u novembru 2018. godine započelo je pregovaranje o snabdijevanju sa Elektroprivredom RS, koja je ponudila cijenu od 0,134 KM/kWh bez PDV-a, a koja je previsoka i dovodi u pitanje poslovanje javnog preduzeća.

Za građane i privredu Distrikta u ovom trenutku najvažnija informacija je da se pregovori za snabdijevanje nastavljaju početkom naredne sedmice, kao i da do poskupljenja električne energije za naše kupce tokom zimskih mjeseci sigurno neće doći.

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime