Počela regulacija vodotoka u Brčkom: Uređenje Blizne za manje poplava

- Reklama -

Mjesec dana nakon uvođenja izvođača u posao, počeli su i radovi na regulaciju korita rijeke Blizne, koji će, kako se očekuje, biti okončani do kraja godine.

Radovi na koritu Blizne koštaće 600.000 KM, a novac je obezbijeđen budžetom Brčko distrikta za 2018.

- Reklama -

Predsjednik mjesne zajednice Donji Brezik Jovica Savić kaže da je regulacija korita Blizne od velike važnosti ne samo za ovu mjesnu zajednicu već i za Ilićku i Grčicu.

– Stanovnici Donjeg Brezika, Ilićke i Grčice riješiće se zajedničke patnje sa fekalnim vodama i kanalizacijom koje su išle u Bliznu i imaćemo zdraviji život. Rješićemo se i problema klizišta koja su se pojavila uzvodno uz tok Blizne – rekao je Savić ističući da su stanovnici ovih naselja zahvalni svima koji su razumjeli njihove potrebe.

Radovi se izvode od ušća rijeke Save uzvodno i od mosta koji razdvaja put Brčko – Bijeljina prema ušću.

– Nakon okončanja ovog posla imaćemo manje poplava, bolji protok oborinskih voda, manje erozije tla, a riješićemo i kolektor fekalne kanalizacije koji se kreće od Grčice pored korita Blizne i ide u Savu. Glavni kolektor je dijelom urađen, a dio čeka završetak regulacije Blizne – rekao je Zoran Gajić, šef Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Brčko distrikta.

Ovo je samo dio posla jer će trebati riješiti i dio korita u gornjem toku, uzvodno od mosta, za šta još nije obezbijeđen novac, ali postoje naznake da bi se uz pare iz budžeta moglo računati i na kredit Svjetske banke. Procjene su da bi za to trebalo dodatnih 500.000 KM.

Nakon poplava 2014. uređeni su svi vodotoci i kanali, a godišnje se za njihovo redovno održavanje izdvaja 250.000 KM.

Gajić kaže da je na području Distrikta mnogo kanala, posebno na području Vučilovca, koje je jako podvodno i gdje se voda dovodi do pumpnih stanica, a potom prebacuje u Savu.

Osim toga, mnogo kanala imaju Boće, Rahić a najviše ih je u mjestima uz korito Tinje. Radovi na regulaciji dijela korita ove rijeke za koje je izdvojeno 800.000 KM privode se kraju.

– Krenuli smo sa regulacijom korita Tinje od ušća Save uzvodno. Treba nastaviti te aktivnosti kako bi se omogućio što bolji protok vode i spriječilo plavljenje poljoprivrednog zemljišta, ali i kuća. Na području Drenove, kada izlije Tinja, dolazi do samih kuća i onemogućava ljudima izlaz prema Krepšiću tako da ćemo morati pronaći način da im se otvori put prema Marković Polju. Predviđeno je da se radi most i nadam se da će se iznaći način da se to što prije uradi – kaže Gajić.

Dodaje da će regulacija korita Tinje olakšati protok vode, ali da treba rješavati još niz problema uz korito ove rijeke. Navodi da su Jagodnjak i Bašče problematični, jer je korito usko za veće količine vode, a postoje i dijelovi gdje je put niži od vodotoka, što takođe treba rješavati.

Regulacija Brke

Uz regulaciju korita Tinje i Blizne u Brčko distriktu radi se i na regulaciji korita rijeke Brke, koja protiče kroz grad. Radovi su započeli prošle godine, a za ovu svrhu je izdvojeno dva miliona KM.

 

 

 

 

(srpskainfo.com)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime