Počela regulacija vodotoka u Brčkom: Uređenje Blizne za manje poplava

Mjesec dana nakon uvođenja izvođača u posao, počeli su i radovi na regulaciju korita rijeke Blizne, koji će, kako se očekuje, biti okončani do kraja godine.

Radovi na koritu Blizne koštaće 600.000 KM, a novac je obezbijeđen budžetom Brčko distrikta za 2018.

Predsjednik mjesne zajednice Donji Brezik Jovica Savić kaže da je regulacija korita Blizne od velike važnosti ne samo za ovu mjesnu zajednicu već i za Ilićku i Grčicu.

– Stanovnici Donjeg Brezika, Ilićke i Grčice riješiće se zajedničke patnje sa fekalnim vodama i kanalizacijom koje su išle u Bliznu i imaćemo zdraviji život. Rješićemo se i problema klizišta koja su se pojavila uzvodno uz tok Blizne – rekao je Savić ističući da su stanovnici ovih naselja zahvalni svima koji su razumjeli njihove potrebe.

Radovi se izvode od ušća rijeke Save uzvodno i od mosta koji razdvaja put Brčko – Bijeljina prema ušću.

– Nakon okončanja ovog posla imaćemo manje poplava, bolji protok oborinskih voda, manje erozije tla, a riješićemo i kolektor fekalne kanalizacije koji se kreće od Grčice pored korita Blizne i ide u Savu. Glavni kolektor je dijelom urađen, a dio čeka završetak regulacije Blizne – rekao je Zoran Gajić, šef Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Brčko distrikta.

Ovo je samo dio posla jer će trebati riješiti i dio korita u gornjem toku, uzvodno od mosta, za šta još nije obezbijeđen novac, ali postoje naznake da bi se uz pare iz budžeta moglo računati i na kredit Svjetske banke. Procjene su da bi za to trebalo dodatnih 500.000 KM.

Nakon poplava 2014. uređeni su svi vodotoci i kanali, a godišnje se za njihovo redovno održavanje izdvaja 250.000 KM.

Gajić kaže da je na području Distrikta mnogo kanala, posebno na području Vučilovca, koje je jako podvodno i gdje se voda dovodi do pumpnih stanica, a potom prebacuje u Savu.

Osim toga, mnogo kanala imaju Boće, Rahić a najviše ih je u mjestima uz korito Tinje. Radovi na regulaciji dijela korita ove rijeke za koje je izdvojeno 800.000 KM privode se kraju.

– Krenuli smo sa regulacijom korita Tinje od ušća Save uzvodno. Treba nastaviti te aktivnosti kako bi se omogućio što bolji protok vode i spriječilo plavljenje poljoprivrednog zemljišta, ali i kuća. Na području Drenove, kada izlije Tinja, dolazi do samih kuća i onemogućava ljudima izlaz prema Krepšiću tako da ćemo morati pronaći način da im se otvori put prema Marković Polju. Predviđeno je da se radi most i nadam se da će se iznaći način da se to što prije uradi – kaže Gajić.

Dodaje da će regulacija korita Tinje olakšati protok vode, ali da treba rješavati još niz problema uz korito ove rijeke. Navodi da su Jagodnjak i Bašče problematični, jer je korito usko za veće količine vode, a postoje i dijelovi gdje je put niži od vodotoka, što takođe treba rješavati.

Regulacija Brke

Uz regulaciju korita Tinje i Blizne u Brčko distriktu radi se i na regulaciji korita rijeke Brke, koja protiče kroz grad. Radovi su započeli prošle godine, a za ovu svrhu je izdvojeno dva miliona KM.

 

 

 

 

(srpskainfo.com)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime