Plaćaju li građani Distrikta tuđe greške?

Pored epidemije virusa korona, koja je otežala početak školske godine na području Brčko distrikta, već prvih dana nove školske godine pojavio se problem sa nestašicom vode, a onda i navodi o miševima u školskim prostorijama.

Ipak, čini se da škole, ali i druge institucije Vlade Brčko distrikta, trenutno imaju drugi, mnogo veći problem – usluge čišćenja već mjesecima se obavljaju u suprotnosti sa odlukama suda, a nemar će, sve su prilike, platiće građani Brčko distrikta.

Saga o čišćenju objekata Vlade Brčko distrikta počinje još 2018. godine. Tada je raspisan tender na na tri godine, a pristižu tri ponude, od kojih je izabrana ona najpovoljnija – firme EKO-Tajm. Ipak, uvidom u tendersku dokumentaciju, utvrđeno je da je ona nepotpuna, pa druga firma koja se borila za isti tender, R.U.S. ulaže žalbu. Vlada Brčko distrikta ovu žalbu odbija, a ona je automatski proslijeđena organima u Sarajevu…

Firma R.U.S. se onda obraća Sudu BiH i tuži Kancelariju za razmatranje žalbi, a presuda stiže početkom ove godine – tužba je usvojena i Kancelariji za razmatranje žalbi nalaže se da poništi odluku o dodjeli posla i ponovi tender. Sredinom marta stuže novo Rješenje – Kancelarija za razmatranje žalbi po presudi nalaže Vladi Brčko distrikta da poništi odluku i ponovi postupak.

Vlada Brčko distrikta nekoliko mjeseci nakon toga šalje zahtjev Agenciji za javne nabavke da ista zakaže novu aukciju. Agencija odgovara da novi postupak nije moguć, jer je aukcija već održana. Na odluku Suda se, izgleda, ne obazire niko…

Valja napomenuti da u ovakvim situacijama Agencija za javne nabavke ima savjetodavnu ulogu, te da njena riječ nema pravnu težinu. U međuvremenu, Vlada na upit firme R.U.S. odgovara da intenzivno radi na rješenju problema, te da su svakodnevno u kontaktu sa Agencijom za javne nabavke. Dodajmo da se ovo dešava dvije godine nakon prvobitnog raspisivanja tendera.

Možda je vrijeme da spomenemo plaćanje – ono koje će spasti na građane Brčko distrikta. Naime, uprkos presudi kojom je tender u suštini poništen, firma EKO-Tajm i dalje obavlja posao čišćenja institucija Vlade Brčko distrikta. I za to je, naravno, plaćena. Ali, u skladu sa presudom, firma R.U.S. ima pravo na nadoknadu za izgubljenu dobit.

Dakle, posao koji je dodijeljen mimo zakonskih propisa građani Brčko distrikta platiće duplo.

I dalje plaćamo nekoga čiji je ugovor nevažeći, presuda se ne izvršava, a tužba za nadoknadu je u procesu… 

Na epilog ove priče još se čeka. Vlada se u međuvremenu obratila Kancelariji za rješavanje žalbi, potražujući dopunu Rješenja, ali je stigao odgovor da je Rješenje već dostavljeno, uz napomenu da niko ne može da sugeriše Kancelariji kakva rješenja da donosi…

Na kraju, plaćanje tuđih grešaka nešto je na šta su građani Distrikta već navikli. Ipak, plaćanje dva puta, možda je malo previše… Da citiramo poznatu umjetnicu – “Ako je i od Boga, mnogo je…”

 

 

 

 

 

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime