Ovo je naredba o blokadi i izolaciji Peškira

Na osnovu člana 16 i člana 17 Zakona o Vladi Brčko distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 22/18 – prečišćeni tekst, 49/18, 8/19, 10/19 i 32/19) i Odluke o imenovanju Štaba za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH, broj predmeta: 02-000049/20, broj akta: 01.11-0566LO-006/20 od 13. 3. 2020. godine, broj akta: 01.11-0566LO-012/20 od 13. 3. 2020. godine i broj akta: 01.11-0566LO-020/20 od 16. 3. 2020. godine, a u skladu sa članom 18 tačkom o), članom 19 tačkom a), članovima 35 i 37 stavom (1) Zakona o zaštiti i spasavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 29/16 i 33/16), Odlukom o proglašenju stanja prirodne nesreće zbog COVID-19 (koronavirus), broj predmeta: 43-000096/20, broj akta: 01.1-1141SM-001/20 od 13. 3. 2020. godine, u vezi sa Odlukom o proglašenju ugroženosti stanovnika Brčko distrikta BiH od epidemije zarazne bolesti – koronavirusa (COVID-19), broj predmeta: 02-000049/20, broj akta: 01.11-0566LO-001/20 od 11. 3. 2020. godine i broj akta: 01.11-0566LO-003/20 od 12. 3. 2020. godine, članovima 5 i 6 Poslovnika o načinu rada i rukovođenju Štabom za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH, broj predmeta: 02-000057/20, broj akta: 01.11-0566LO-004/20 od 20. 3. 2020. godine, na prijedlog Policije Brčko distrikta BiH, broj 14.02.3-04.2-22551/20 od 31. marta 2020. godine, nakon održane telefonske sjednice Štaba, komandant Štaba, gradonačelnik Brčko distrikta BiH dana 1. 4. 2020. godine i z d a j e

N A R E D B U

Član 1

Nalaže se Policiji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine da preduzme sve potrebne radnje kojima će se izvršiti blokada i izolacija gornjeg dijela zaseoka Peškiri, Brčko distrikt BiH, zbog potvrđene sumnje da je sa mještanima ovog dijela zaseoka bila u kontaktu osoba zaražena koronavirusom (COVID-19), a s ciljem sprečavanja širenja odnosno prenošenja koronavirusa na ostali dio mještana zaseoka Peškiri i mjesta Gornji Zovik, te susjednog mjesta Velino selo u Opštini Čelić.

Član 2

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine“.

GRADONAČELNIK
Mr sc. Siniša Milić

 

 

 

 

 

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime