Osnovana radna grupa za preispitivanje dokumentacije i pitanja vezanih za revitalizaciju Luke

Danas se na sjednici Vlade Brčko distrikta našao zahtjev da se određena tehnička rješenja po pitanju projektne dokumentacije za projekat revitalizacije Luke Brčko ponovo razmotre, kako bi se uklonile nejasnoće te se članovi koji će odlučivati o ovom pitanju usaglasili.

Na prijedlog brčanskog gradonačelnika je osnovana radna grupa čije je zaduženje da još jednom pregleda dokumentaciju i da odgovore na pitanja koja se pred njom nađu. Nju predvodi šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu.

- Reklama -

“Ja sam imenovan za predsjenika te grupe, a tamo će još biti šef Odjeljenja za javne poslove, šefica Odjeljenja za prostorno planiranje Brčko distrikta i direktor Direkcije. Bilo je govora i da treba uključiti i menadžment Luke, što ću ja, na prvom sastanku koji ću vrlo brzo organizirati i napraviti” rekao je Pero Gudeljević, šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu.

Gudeljević je kazao više o tome koja će biti prva zaduženja navedene komisije.

“Neki članovi Vlade su danas tvrdili da ne postoje građevinske dozvole za te projekte. Ja odgovorno tvrdim da za tri projekta postoje građevinske dozvole. Istina, neke od tih dozvola su istekle, ali one postoje i vrlo jednostavno i lako se mogu obnoviti. Dakle, prije svega ćemo morati prezentirati tim članovima komisije da postoje građevinske dozvole. Moraćemo vidjeti i kakve su primjedbe na trasu koja je tada napravljena i postoji li mogućnost da se napravi eventualno nekakva druga trasa, da se to preprojektira.”

Uz pomenuto, radna grupa će biti u kontaktu sa predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoj koji su sve projekte o kojima se govori već vidjeli, pregledali te, kako Gudeljević navodi, u tom trenutku nisu imali nikakvih dilema.

“Ja ću vas podsjetiti da je BiH potpisala ugovor o zaduženju prošle godine krajem 12. mjeseca i od tada su trebale proći procedure ratificiranja na Predsjedništvu BiH i oba doma parlamenta što je urađeno negdje do 2. ili 3. mjeseca, od kada je ta Odluka na tijelima Vlade Brčko distrikta i čeka da mi potpišemo, ali po supsidijarnom ugovoru sa Vijećem ministara smo se već zadužili i potpisali”

Gudeljević je kazao da sve ovo ne zahtijeva toliko posla ni vremena koliko to djeluje, te, ukoliko ne bude bilo nekih smetnji, sve bi trebalo da se rješava po planu, no više će se znati kada se uđe dublje u samu proceduru.

“Četvrti projekat, za koji nije postojala i ne postoji građevinska dozvola je projekat oko kojeg se neke sporne stvari rješavaju “u hodu”, dakle, radi se o cijepanju određenih parcela kako bi se mogao pokrenuti postupak proglašenja javnog interesa eksproprijacije tih parcela” rekao je Gudeljević.

Prema saznanjima kojima raspolaže šef Odjeljenja za privredni razvoj, sve ovo bi se moglo brzo riješiti.

 

 

 

(brcko.tv)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime