Održana 45. redovna sjednica Vlade

Vlada Brčko distrikta BiH održala je 45. redovnu sjednicu na kojoj su usvojene Smjernice za izradu nacrta pravilnika o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama dijelova fiskalnih sistema i oznakama fiskalnog sistema. 

Direktor Direkcije za finansije Mato Lučić objasnio je na sjednici Vlade da će se na ovaj način bliže urediti tehničke i funkcionalne karakteristike fiskalnih uređaja, način realizacije fiskalnog sistema, tehničke i funkcionalne karakteristike terminala i softvera.

- Reklama -

Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić rekao je nakon sjednice Vlade da je riječ o jednom od pravilnika čije usvajanje predstavlja preduslov za početak fiskalizacije na prostoru distrikta Brčko.

“Danas smo od direktora Direkcije, koji je najodgovorniji za ovaj proces, dobili uvjeravanja da bi, ukoliko stvari budu išle predviđenom dinamikom, Brčko od 1. januara naredne godine trebalo da startuje sa fiskalizacijom čime bismo ušli u sistem koji već funkcioniše u oba entiteta”, rekao je gradonačelnik Milić.

Na današnjoj sjednici usvojen je Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju kriterijuma za finansiranje ili sufinansiranje projekata udruženja građana i fondacija Brčko distrikta BiH.

Gradonačelnik Siniša Milić napomenuo je da su se članovi Vlade, osim tačaka dnevnog reda i tema koje su se našle na današnjoj sjednici, dotakli i nekih pitanja koja nisu bila planirana za raspravu zbog čega je sjednica prekinuta.

“S obzirom da je na Vladi uslijedila rasprava koja se nije ticala tačaka dnevnog reda, prekinuo sam sjednicu da bismo o svim drugim pitanjima prodiskutovali i da ih ne bismo dovodili u vezu sa drugim temama koje se nalaze na dnevnom redu Vlade”, dodao je Milić.

Na pitanje novinara o tome kakva je saradnja između odjeljenja Vlade gradonačelnik je istakao da postoji potreba za efikasnijom i boljom saradnjom te koordinacijom između svih odjeljenja.

“Vrlo malo komuniciramo u institucijama i ne postoje efikasni sistemi komunikacije koji će obezbijediti brzu realizaciju poslova iz nadležnosti Vlade. To je generalni problem na kom treba raditi. Siguran sam da ćemo iznaći najbolja rješenja koja su u interesu građana”, zaključio je Milić.

 

 

 

 

 

 

(nula49.com)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime