Održan drugi nastavak 86. redovne sjednice Vlade

Nakon rasprave o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju u osnovnim i srednjim školama Brčko distrikta BiH, tokom drugog nastavka 86. redovne sjednice, Vlada je povukla materijal sa dnevnog reda sa zaključkom da se on dopuni u skladu sa diskusijama članova Vlade. Izmjene i dopune pomenutog zakona naći će se pred članovima Vlade na sljedećoj sjednici.

Članovi Vlade usvojili su Nacrt odluke o usvajanju kriterijuma i proceduri za dodjelu grant sredstava za sufinansiranje projekata Evropske unije i drugih donatora u 2020. godini.

Šef Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju Vlade Brčko distrikta BiH Miroslav Geljić kazao je da je ove godine izdvojeno 35.000,00 KM i da su sredstva obezbijeđena u budžetu Brčko distrikta BiH za 2020. godinu.

„Najviši nominalni iznos grant sredstava za sufinansiranje projekta koji se može dodijeliti iznosi 15.000,00 KM i ne može biti ranije finansiran iz budžeta Brčko distrikta BiH. Pravo učestvovanja u raspodjeli sredstava imaju podnosioci zahtjeva koji su registrovani i imaju sjedište u Distriktu pod uslovom da su već obezbijedili dio sredstava od Evropske unije i drugih donatora. Ukoliko podnosioci nisu opravdali potrošnju svih dodjeljenih sredstava iz budžeta Distrikta u posljednje tri godine neće moći da dobiju sredstva. Javni poziv će biti otvoren 15 dana od dana raspisivanja“, kazao je Geljić.

Svrha dodjele grant sredstava za sufinansiranje projekata je da se doprinese unapređenju pojedinih oblasti u Brčko distriktu BiH, posebno:

a) procesa evropskih integracija i međunarodne saradnje;

b) ekonomskog razvoja;

c) društvenog razvoja;

d) razvoja civilnog društva;

e) borbe protiv korupcije;

f) jačanja kapaciteta institucija Distrikta;

g) odgovora na katastrofe i vanredne situacije.

Na današnjoj sjednici usvojen je Pravilnik o utvrđivanju sposobnosti čamca za unutrašnju plovidbu na prijedlog Odjeljenja za javne poslove. Ovim pravilnikom reguliše se način utvrđivanja sposobnosti čamca unutrašnje plovidbe u pogledu njegove konstrukcije, plovnih svojstava, pogonskih i drugih uređaja, način vršenja svakog pojedinačnog pregleda, obrazac i način vođenja zapisnika o pregledu i obrazac i način izdavanja uvjerenja o sposobnosti čamca za plovidbu.

Vlada Brčko distrikta BiH dala je saglasnost i na potpisivanje Ugovora o partnerstvu za realizaciju programa podrške preduzetništva kroz YEP Inkubator poslovnih ideja 2020 na području Brčko distrikta BiH. Naime, Odjeljenju za privredni razvoj, sport i kulturu dostavljen je Aneks Programa podrške preduzetništvu kroz YEP Inkubator poslovnih ideja 2020 na području Brčko distrikta BiH te Ugovor o partnerstvu između Vlade Brčko distrikta BiH, Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH i Investicione fondacije Impakt za realizaciju pomenutog programa. Nakon izvršene analize usvojen je navedeni zaključak.

Članovi Vlade dali su saglasnost na Smjernice za zaštitu sezonskih radnika u Evropskoj uniji u kontekstu pandemije COVID-19 koje je predložilo Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu na osnovu dopisa Ministarstva civilnih poslova BiH. Ove smjernice državama članicama, inspekcijama rada i socijalnim partnerima kojima se garantuju prava, štiti zdravlje i bezbjednost sezonskih radnika omogućavaju da budu upoznati sa svojim pravima.

Vlada je u nastavku 86. redovne sjednice primila k znanju Informaciju o realizaciji mjera za sanaciju šteta u privrednim subjektima Brčko distrikta BiH nastalih ograničenjem rada zbog pandemije izazvane korona virusom za mjesec mart i april 2020. godine. Informacija će biti proslijeđena u skupštinsku proceduru.

 

 

 

 

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime