spot_img
spot_img

Од Саве, преко села, па до Мајевице: Туристички потенцијали Брчко дистрикта

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Брчко дистрикт, захваљујући свом географском положају, туристичку понуду може да развија у разним правцима.

Оно што је на први поглед уочљиво јесте чињеница да је Брчко наслоњено на ријеку Саву, као и непосредна близина Мајевице.

Ријетки су градови који могу да се похвале таквим потенцијалима. Намјерно кажемо потенцијалима, јер се до сада, а узећемо период од добијања статуса Дистрикта, јако мало урадило на креирању понуде која је наслоњена на поменуте потенцијале.

Како смо мишњења да не треба измишљати топлу воду, довољно је преписати добру праксу из земаља регије.

Планина Мајевица је ниска планина смјештена у сјевероисточном дијелу БиХ, представља велики природни потенцијал за развој туризма на територији Брчко дистрикта. Постоје могућности за развој излетничког, спортско – рекреативног и адреналинског туризма.

Планина Мајевица се убраја у ниже, лишно – рудне планине са динарским правцем пружања (сјеверозапад-југоисток) у дужини од око 60 км. Језгро планине чине старе магматске рудоносне стијене. Оне су од серпентина и туфита. Богата је листопадним шумама, на сјевероисточним падинама доминантна су стабла букве док храст и граб на југозападним падинама. На Мајевици расте једна варијација бијелог сљеза, мајевички бијели сљез (Алтхаеа оффициналис вар. Мајевица), врло љековита.

Чињеница је такође да су на простору Мајевице, а који је наслоњен на Брчко, уочени одређени незанемариви помаци у смијеру развоја туристичке понуде, посебно у смислу горе поменутих излетничког, спортско-рекреативног и планинарског туризма. Посебан допринос у том смислу, дала су планинарска друштва на територији Брчко дистрикта, као и многобројне организације које своје актвност у великој мјери вежу за
природу.

Уз извињење уколико смо некога прескочили, што нам није била намјера, даћемо себи за право да посебно истакнемо ПД Гранаш, ПД Њивце, ПД Team Work, ПД Платане, као и ТРК Мајевица, екипу заслужну за афримацију брдског трчања на нашим просторима.

Десетине километара планинарских стаза, „зип лајн“ адреналин парк, као и други садржаји за дјецу, али и одрасле, сигурно представљају садржаје који привлаче људе који воле боравак у најнетакнутијим дијеловима природе, који се могу пронаћи код нас.

Ријеке

Подручје Брчко дистрикта одликује се разгранатом хидрографском мрежом, а окосницу чини ријека Сава, гранична ријека, са својим притокама: Тињом, Брком, Лукавцем, Рашљанком, Зовчицом, Ломницом и Степачком ријеком. Све водене токове карактеришу бројни меандри, осим ријеке Брке, која град дијели на два дијела, а обале повезује мост.

Најдужи ријечни ток је ријека Тиња 69 км, а изворишта свих ријека налазе се на планини Мајевици. Ријеке, иако баш немају уређена корита, представљају значајан туристички мотив, а њихова атрактивност се заснива на могућност купања, риболова, сплаварења, пловидбе итд. Управо ова ријека , заједно с ријеком Савом предсатављају важан туристички потенцијал.

На простору Брчко дистрикта, од Зовика преко Маоче и Стјепковице до Бијеле постоје квалитетне питке воде које у природном стању задовољавају важеће стандарде о квалтету питких вода, чија изворишта, такође, могу бити значајни за излетнички, али и друге видове туризма (сеоски), који у моногим земљама са сличним карактеристима представљају моторе развоја села и руралних подручја.

Уз ријеку Саву на само 400м од центра града налази се излетиште и шеталиште Фицибајер које пружа могућност камповања, спортске рекреације, риболова.

У току 2020. године у сврху развоја туристичке понуде града, направљена је и плажа на ријеци Сави у Брезовом Пољу. Уређено је неколико стотина метара савске обале и направљено је неколико објеката за купаче и туристе.

Потенцијале ријеке Све препознају и брчанска спортска удружења: ККК Завеслај Брчко, ККК Харис Суљић, Ронилачки клуб „Немо“, пливачки клубови, наутички клубови, риболовачка друштва, одбојкашки клубови која су своје дјеловање везали за ријеку Саву, те као такви представљају значајне партнере за све који ће у будућности радити на обогаћивању туристичке понуде, а која се везује за ријеке, посебно за Саву.

Иако су хидрографски туристички потенцијали Брчко дистрикта скромни, ипак обавезују озбиљнији пристут у обради и стављање у функцију туризма, а нарочито ставити акценат на пловност ријеке Саве и луке, уједно и највеће у БиХ. Управо једна квалитетна и комплексна валоризација хидропотенцијала Брчко дистрикта треба да створи допуске садржаје постојећих туристичких потенцијала, а боравак учини пријатнијим, разноврснијим и комплетнијим.

Сеоска насеља Брчко дистрикта пружају специфична обиљежја актуелне руралне средине, те на тај начин могу бити атрактивна за иницирање туристичких кретања.

Ново откривање села

Села Брчко дистрикта, има их око 60, налазе се на прелазу из равнице у побрђе и нископланинаки простор, а у околини сваког налазе се природне туристичке вриједности као и културно-историјски споменици. Туристички интересантни детаљи руралног туризма су и народна ношња, фолклор, обичаји, светковине, гастрономија, интересантни архитектонски детаљи, гостољубивост, по српској, бошњачкј и хрватској традицији.

Један од најважнијих мотива за покретање руралног туризма, јесте парола „повратак природи“ или како се популарно назива „еко-туризам“. У посљедње вријеме појављују се и други мотиви, као нпр. активни одмор тј. помагање у обављању послова у сеоском домаћинству, затим рекреација, излети, различити спортови, риболов, вожња бициклом итд.

За сеоски туризам, по правилу опредјељују се породице, али и групе, који су засићени градским начином живота, за тзв. дуги одмор у току прољећа и јесени. С озиром на географски положај и рељеф ,села Брчко дистрикта могу бити производ неких сеоских облика туризма, као нпр. сеоска туристичка радиност или катунски туризам

Украси Саве, украси града

Ријека Сава током цијеле године, а посебно у периодима гнијеждења птица водених станишта, бива украшена са многобројним птицама, које су често предмет посматрања и фотографисања.

Управо тај феномен, окупљања птица водених станишта у групе, због лакшег презимљавања, у свијету је препознат као потенцијал за привлачење орнитолога. Феномен који привлачи орнитологе из цијелог свијета јесте и зимовање сова малих ушара.

Нама најближе свјетско зимовалиште сова малих ушара јесте у Кикинди, чије сове су постале атракција за туристе-орнитологе из цијелог свијета. У нашој близини, највеће зимујуће групе сова малих ушара примијећене су у Самцу и Српцу, али су присутне и у Брчком, у центру града.

Поред паноа које видите изнад, а који ће се ускоро наћи на релевантним мјестима у граду, на простору о којем рачуна води ПД Гранаш у Штрепцима, наћи ће се панои са занимљивом флором и фауном нашег краја, али и гљивама које најчешће можемо пронаћи у шумама Мајевице.

На крају, иако су потенцијали на подручју нашег града далеко од искориштених, мјеста за одмор, али и бројне активности итекако има. Бројна одмаралишта, садржаји, активности… Све то дјело је неколицине ентузијаста, људи који истински воле свој град и његову околину.

Зато, вријеме проведено у природи не може се сматрати лоше искориштеним. Напротив.

 

Текст је дјело брчанског “Клуба љубитеља природе” и пријатеља

 

spot_img

Повезано

spot_img
spot_img

Последње вијести

spot_img
spot_img