Obavještenje za one koji su ostvarili pravo na subvenciju: Obavezno dostaviti izvode

Poreska uprava obavještava poreske obveznike koji su ostvarili pravo na subvenciju kao mjeru ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19 o obaveznom postupanju.

Svi poreski obveznici koji su ostvarili pravo na subvenciju dužni su da Poreskoj upravi dostave izvod iz poslovne banke na kojem se vidi svaki pojedinačni transfer, odnosno namjensko trošenje sredstava.

Izvod je potrebno dostaviti u roku od deset dana od dana izvršenog plaćanja na mejl: poreskauprava.brcko@df.bdcentral.net ili na protokol Poreske uprave.

Za poreske obveznike koji ne dostave izvod biće pokrenut postupak eksterne kontrole.

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime