Mirsad Đapo izabran za direktora JP “Komunalno Brčko”

Upravni odbor Javnog preduzeća “Komunalno Brčko” d.o.o. Brčko distrikt BiH izabrao je Mirsada Đapu na mjesto direktora JP “Komunalno Brčko” za naredni četvorogodišnji mandat.

Đapo je 17. januara ove godine imenovan za vršioca dužnosti direktora ovog javnog preduzeća, a od 22. juna 2018. godine izabrani je odlukom Upravnog odbora imenovan na poziciju direktora preduzeća, u skladu sa konkursom od 17. maja ove godine.

- Reklama -

Od januara do danas, Mirsad Đapo je, kao vršilac dužnosti direktora, uspio da vrati JP “Komunalno Brčko” na stabilne noge. Preduzeće je za period 01.01. – 31.05.2018. godine ostvarilo pozitivan finansijski rezultat za preduzeće u cjelini u iznosu od 877.168 KM. U tekućoj godini prihodi su povećani za 7,47% te je evidentan i trend povećanja pozitivnog finansijskog rezultata.

Tokom mandata vršioca dužnosti Đapo je uspio da postigne povoljan dogovor sa Elektroprivredom RS o snabdijevanju Brčko distrikta BiH električnom energijom tokom 2018. godine. U isto vrijeme, izuzetnim naporima i zalaganjem menadžmenta, preduzeće je dobilo i podršku od strane osnivača u vidu grant sredstava za subvencionisanje kamata koje su se nagomilale zbog poskupljenja električne energije u drugoj polovini 2017. godine, zatim grant sredstava za nabavku novih vozila, s obzirom da ove godine preduzeće ostaje bez vozila nabavljenih putem operativnog lizinga. Mislilo se i na unapređenje elektrosnabdijevanja te su dodijeljena grant sredstva i za nove trafostanice, kao i sredstva za spalionicu otpada. Ujedno je poboljšana i saradnja sa osnivačem, te se nastoje zajednički riješiti nagomilani problemi iz prethodnog perioda.

Đapo se kao v.d. direktora posvetio i realizaciji mjera iz Odluke o usvajanju prijedloga mjera za otklanjanje problema u funkcionisanju JP “Komunalno Brčko” d.o.o. Brčko distrikt BiH koju je Skupština Distrikta donijela u junu 2017. godine, te je donesena odluka o korekciji plata zaposlenih, utvrđena cijena rada od 285 KM, koja je bila važeća do marta 2017. godine, odnosno prije smanjenja cijene rada za 10%. Ovim korekcijama smanjeni su platni koeficijenti u prosjeku za 10 – 25% za rukovodne kadrove, a došlo je do povećanja koeficijenata za NK radnike, KV i VKV električare,  radnike na obezbjeđenju, vozače, očitače, operatere i inžinjerski kadar. Na ovaj način obezbijeđeno je dalje smanjivanje za izdvajanja po osnovu plata, koje je u 2016. godini iznosilo oko 10.400.000 KM, a u 2017. godini oko 9.600.000 KM. Izdvajanje za plate u 2018. godini, prema planu, ne bi trebalo da bude veće od 9.000.000 KM.

Skupštinskim mjerama za otklanjanje problema u JP „Komunalno Brčko“ naložena je i izrada novog organizacionog plana preduzeća, na čemu će se, nakon procedure izbora najpovoljnijeg ponuđača, studiozno raditi te uspostaviti nova organizacija kojom će se optimizovati poslovni procesi, kao i broj zaposlenih koji će te procese realizovati. U sklopu ovih reformskih aktivnosti neće doći do privatizacije bilo kojeg organizacionog dijela JP „Komunalno Brčko“, kao ni do otpuštanja radnika, a sastavni dio novog organizaciong plana biće i plan implementacije kojim će se rješavati broj viška radnika.

Preduzeće se u proteklih mjesec dana aktivnije posvetilo iznalaženju novih poslova, posebno iz oblasti poslova radne jedinice Čistoća.

Osim toga, radi se i na analizi stvarnih i evidentiranih kupaca i korisnika usluga, te se očekuje da se u narednom periodu poveća broj kupaca, posebno usluge odvoza i deponovanja smeća.

Takođe, nedavna izmjena cjenovnika za uslugu priključenja na vodovodnu mrežu, kojom je ova usluga smanjena za oko 50%, izazvala je veliku pažnju građana, štaviše jedna mjesna zajednica najavila je priključenje na mrežu za veći broj domaćinstava, a tu su i pojedinačni slučajevi priključenja novih kupaca na vodovodnu mrežu, te je u zadnje vrijeme zaprimljeno čak 200 novih zahtjeva za ovu vrstu priključka.

Pred direktorom Mirsadom Đapom još je dosta posla na prilagođavanju poslovanja novim tržišnim uslovima, stalnom unapređenju poslovnih procesa i efikasnijem radu, kao i realizaciji planova za naredni trogodišnji period, u skladu sa kojim je i dobio povjerenje Upravnog odbora.

Mirsad Đapo je rođen 1953. godine. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao je 1976. godine. Rukovodno iskustvo je stekao kao direktor nekadašnjeg brčanskog tekstilnog kombinata “Interplet”. Od 1986. godine do 1992. bio je predsjednik Opštinskog suda za prekršaje u Brčkom, a do 1997. godine radio je kao pomoćnik načelnika Federalne opštine Brčko.

Mirsad Đapo je bio predsjednik multietničke Skupštine Brčko, predsjednik Prelazne Skupštine Distrikta i gradonačelnik Brčko distrikta BiH od 2004.–2008. godine. Na funkciju predsjednika brčanskog parlamenta ponovo je bio izabran u periodu 2009.-2010. godina, nakon čega je prešao u Vijeće naroda Republike Srpske.

 

 

 

 

 

(nula49.com)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime