JP Komunalno obavezno održavati česme na području Distrikta

Skupština Brčko distrikta je na 1. nastavku 23. redovnog zasjedanja, razmatrajući informaciju o problemima održavanja gradskih javnih česmi, donijela zaključak da Vlada i Odjeljenje za komunalne poslove obavežu Javno preduzeće „Komunalno Brčko“ da održava te česme na području Distrikta.

Rok za primjenu ovog zaključka je trideset dana.

- Reklama -

Potpredsjednik Skupštine Ivo Filipović rekao je da će za ove namjene biti obezbijeđen javni novac, bilo sredstvima Javnog preduzeća „Komunalno Brčko“ bilo direktno kroz budžet Distrikta.

Filipović je podsjetio da je do sada održavanje javnih česmi bilo u nadležnosti mjesnih zajednica koje su za te namjene dobijale novac iz budžeta Distrikta, ali da to više ne dozvoljava novi Zakon o budžetu.

Skupština je na nastavku 23. redovnog zasjedanja razmotrila preostale tačke dnevnog reda i dala saglasnost na korigovani plan poslovanja JP „Komunalno Brčko“ za 2022. godinu, odobrila završni račun JP „Putevi Brčko“ za 2021. godinu i dala saglasnost na revidirani/ažurirani poslovni plan ovog preduzeća za 2022. godinu.

Poslanici su usvojili Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za izbor šefa Policije i zamjenika šefa Policije Brčko distrikta za period 1. januar – 31. decembar 2021. godine, te Izvještaj o radu Zavoda za zapošljavanje Distrikta za 2021. godinu i dali su saglasnost na odluku o izmjenama finansijskog plana ovog zavoda.

K znanju su primljene i informacije koje su tražili poslanici, a koje se odnose na prinudno prekinute trudnoće čiji je uzrok trombofilija i aktivnosti realizacije projekta revitalizacije Luke Brčko.

Održano je i 8. vanredno zasjedanje na kojem je, između ostalog, usvojena odluka o korišćenju sredstava rezervi.

 

 

 

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime