Javna rasprava o Budžetu: Sporna 73 miliona KM

Zbog manjakavosti u planiranju i trošenju grantova za neprofitne organizacije u Brčko distriktu preispituje se predlog budžeta za ovu godinu koji je planiran u iznosu od 192 miliona KM.

Planirani iznos za grantove i subvencije predstavlja trećinu budžeta u iznosu od 73,3 miliona maraka na šta godinama upozoravaju revizori i opozicija u Skupštini Brčko distrikta. Upravo su zbog manjakavosti u trošenju ovog novca revizori davali mišljenje sa rezervom, dok opozicionari poručuju da se tim parama kupuju glasovi birača.

- Reklama -

– Ovo je jedan od nalošijih predloga budžeta i osim plata, materijalnih troškova i grantova ne nudi ništa više. Prvi put se desilo da je kapitalni budžet praktično prazan – rekao je Siniša Golić, poslanik opozicionog PDP u Skupštini Brčko distrikta.

On smatra da će se teško nači način da se povećaju prihodi, dok kaže da bi se uštede mogle napraviti smanjenjem plata zaposlenim i na materijalnim troškovima.

Golić navodi da novac predviđen za grantove uglavnom predstavljaju zakonsku obavezu, podsticaje poljoprivredi, privredi, novac za finansiranje Javne zdravstvene ustanove i Fonda zdravstvenog osiguranja.

– Sporno je ono što dolazi posle i za šta će se iskoristiti novac koji bude oslobođen. Ukoliko budu radili kao i ranijih godina onda će to poslanicima koji podržavaju vlast upućivati svoje amandmane.

Tu nastaje najveći problem zato što se većina tog oslobođenog novca, a to su milionski iznosi, deli raznim nevladinim organizacijama, sportskim klubovima i ta se sredstva u najvećoj meri ne koriste za svrhu za koju su data.

Već je poznato da je to način kupovina birača. Mislim da će to na kraju biti budžet sa više od dve hiljade amandmana – ističe Golić.

S druge strane, u Vladi Brčko distriktu navode da su svesni ovih činjenica i da su suočeni sa nedostatkom novca za kapitalne projekte zbog čega su pristupili analizi gde bi mogli uštedeti novac.

Plan je da se smanje materijalni troškovi i bruto plate i naknade koje crpe, takođe, trećinu budžeta od oko 74miliona KM. Procenjuju da će na taj način i kroz javnu raspravu budžeta doći do ušteda od oko 20 miliona maraka.

– Greška je to što se zakonske obaveze vode kao grantovi, a to su višemilionski iznosi zbog čega je stavka grantova u budžetu tako velika – kaže Srđan Blažić, šef Odeljenja za administrativne poslove. On kaže da je za humanitarna udruženja, mesnim zajednicama i drugim organizacijama planirano 1,2 milioma KM.

– Kroz amandmane poslanika i gradonačelnika ti grantovi budu u konačnici od dva do 2,5 miliona KM – kaže Blažić.

On dodaje da je u toku izrada odluke o kriterijama koja bi trebalo da u okviri dodelu grantova u ovom Odeljenju budu na javan i transparenta način, i nada se da će biti završena do usvajanja budžeta.

Kontrolu utroška grantova vrši posebna vladina komisija na osnovu dokumentacije korisnika koja ne sadrži fiskalne račune, jer u Brčkom još nije uvedena fiskalizacija, koja bi trebala da zaživi od iduće godine.

Opozicija koja je oštro kritikovala nedavno usvojen predlog budžeta ne veruje u bitnije promene kada je reč o grantovima i budžetu u celini. Javna rasprava o predlogu budžeta Distrikta za 2017. godinu počinje ove sedmice, a usvajanje ovog dokumenta očekuje se do kraja maja.

Milioni za subvencije

Subvencije Fondu zdravstvenog osiguranja planirane su u iznosu od 11,3 milona KM, a za Javnu zdravstvenu ustanovu 8,5 miliona KM. Planirana sredstva po Zakonu o dečijoj zaštiti su oko deset, a po Zakonu o dečijoj zaštiti oko četiri miliona KM.

Za podsticaj u poljoprivredi planiran je iznos od 8,7 miliona KM, za subvencije  privatnim preduzećima 8,5 miliona KM, za troškove prevoza đaka 2,6 miliona KM. Planirani grantovi sporstkim, kulturnim i umetničkim društvima su dva miliona KM.

 

 

 

 

(blic.rs)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime