“Iskoristili su moju bolest”: Borba odlikovanog policajca iz Brčkog da se vrati na posao

Sando Stevanović (38), koji je 2010. godine kao pripadnik Policije Brčko distrikta odlikovan medaljom za hrabrost, radi kao obućar u očevoj obućarskoj radnji.

Nakon 12 godina rada, od uspješne karijere u činu mlađeg inspektora odvojila ga je bolest, a s njom i nepravda koja mu je, kako tvrdi, načinjena i koju nastoji da ispravi u mukotrpnim postupcima pred nadležnim organima i sudovima.

– Radio sam kao inspektor u unutrašnjoj kontroli. Bio sam pod velikim pritiskom rokova, bivšeg šefa, velikog broja predmeta, čak i složenih istraga za koje nisam bio zadužen. Nisam to mogao izdržati i 14. jula 2012. završio sam na neuropsihajtriji. U bolnici sam bio 13 dana i za to vrijeme su me premjestili na imovinske delikte. Ja sam ranije zbog pritisaka tražio premještaj, ali smatram da to nije trebalo uraditi dok sam bio bolestan – kaže Stevanović.

- Reklama -

Ne sjeća se da li je rješenje primio dok je bio na bolovanju ili kada je uz medicinsku dokumentaciju vraćen na posao kao zdrav.

– Vraćen sam na posao bolestan. Iskoristili su moje zdravstveno i psihičko stanje i potpisao sam sporazumni raskid radnog odnosa – tvrdi Stevanović.

Odbijeni zahtjevi

Smatra da do toga ne bi došlo da su sa njegovim zdavstvenim stanjem upoznali gradonačelnika kao poslodavca i nadležno pododjeljenje za ljudske resurse.

– Trebalo je da me pošalju na dalje liječenje dok se ne oporavim, a ako se ne mogu oporaviti ima načina da se to riješi, drugim poslom ili penzionisanjem – kaže Stevanović.

U nekoliko navrata se obraćao policiji sa zahtjevom da ga vrate na posao. Podnosio je i zahtjeve za obnovu postupka okončanog rješenjem gradonačelnika 5. decembra 2012. godine, a potom je vodio sporove pred Osnovnim i Apelacionim sudom koji su od prvostepenog organa tražili ponovno rješavanje.

– Prvostepeni organ je više puta griješio. Ponovo su mi odbili zahtjev za obnovu postupka 18. jula 2018. godine. Dostavio sam im ljekarsku dokumentaciju iz koje se vidi da sam izliječen tek 2016. godine i da u vrijeme potpisivanja zahtjeva za sporazumni raskid radnog odnosa nisam bio u stanju da upravljam svojim postupcima – objašnjava Stevanović.

Savjestan radnik

Ističe da će na sudu dokazivati protivzakonite radnje zbog kojih je ostao bez posla, među kojima je upućivanje na vanredni sistematski pregled u toku liječenja.

– Nikog ne teretim, samo tražim da se vratim na posao u skladu sa zakonom – kaže Stevanović.

Senad Jašarević, zamjenik šefa Policije Brčko distrikta, izjavio je da je Stevanović, dok je bio u radnom odnosu, radio korektno, savjesno i pošteno i da mu nisu poznati razlozi zbog kojih je tražio sporazumni raskid radnog odnosa.

– Poznate su mi činjenice o ljekarskom nalazu i dijagnozi koja upućuje na njegovo zdravstveno stanje u tom momentu ali nisam u poziciji da to komentarišem – kaže Jašarević.

Zakon o policijskim službenicima

Potvrđuje da je Stevanović podnosio zahtjev za vraćanje na posao i pojašnjava da to prema Zakonu o policijskim službenicima nije moguće.

– Zakon o policijskim službenicima reguliše da se nakon prestanka radnog odnosa gube ovlašćenja i sva prava policijskog službenika. Ta prava moguće je ponovo ostvariti u postupku zasnivanja radnog odnosa i dobijanja ovlaštenja kako to propisuje zakon – kaže Jašarević.

Dodaje da će Policija provesti svaku odluku koju donesu nadležni organi uprave ili sudovi.

– Kakva god odluka bude mi ćemo je prihvatiti i po njoj postupiti – rekao je Jašarević.

Stevanović kaže da će nastaviti svoju borbu za povratak na posao i vraćanje ugleda koji je imao.

Postupili po svim uputstvima

U Pododjeljenju za ljudske resurse kažu da su postupili po svim uputama Osnovnog i Apelacionog suda i da je Apelaciona komisija odbacila najnoviju žalbu Stvanovića, koji je krajem septembra pokrenuo novi upravni spor.

Pojašnjavaju da nije moguće udovoljiti zahtjevu za obnovu postupka okončnog rješenjem gradonačelnika po zahtjevu za sporazumni raskid radnog odnosa, jer nije riječ o upravnom aktu donesenom u upravnom postupku, već pojedinačnom aktu donesenom po zakonima o policiji i državnoj službi.

1 komentar

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime