Grantovi za nevladine organizacije i zapošljavanje: Zasjedala Vlada Brčko distrikta

Vlada Brčko distrikta BiH na 135. vanrednoj sjednici usvojila je Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa pozicije granta neprofitnim organizacijama za 2020. godinu u Odjeljenju za stručne i administrativne poslove – Pododjeljenje za podršku mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama i udruženjima građana. Ukupna sredstva za ovaj program iznose 173.432,00 KM.

Na vanrednoj sjednici usvojen je i Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava s pozicije grantova neprofitnim i drugim organizacijama za 2020. godinu u Odjeljenju za stručne i administrativne poslove – Pododjeljenje za podršku mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama i udruženjima građana – V dio, i ukupna sredstva za ovaj dio programa iznose 408.400,00 KM.

Vlada je usvojila i Program utroška grant sredstava predviđenih Budžetom Brčko distrikta BiH za 2020. godinu u Odjeljenju za javnu bezbjednost. Svrha programa je finansiranje aktivnosti nevladinih organizacija kojima se razvija brzi odgovor na prirodne i druge nesreće, unapređuje saradnja s nevladinim organizacijama u oblasti zaštite i spasavanja i poboljšanja efikasnog odgovora na nesreće kroz saradnju organa i institucija Brčko distrikta BiH i nevladinih organizacija. Ukupan iznos grantova je 100.000,00 KM.

Na prijedlog Odjeljenja za javnu bezbjednost Vlada je dala saglasnost za angažovanje 21 lica, sa najmanje završenom osnovnom školom, za obavljanje posebnih poslova sprovođenja mjera zaštite stanovništva od pandemije COVID-19 Brčko distrikta BiH sa liste Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH kao i saglasnost za angažovanje 29 lica, odnosno 7 sa visokom stručnom spremom, 20 sa srednjom stručnom spremom i 2 lica sa završenom osnovnom školom.

Članovi Vlade usvojili su i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za angažovanje stručnjaka iz potrebnih medicinskih oblasti radi obezbjeđenja tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite, odnosno pomoći i podršci sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti u Javnoj zdravstvenoj ustanovi „Zdravstveni centar Brčko“ Brčko distrikt BiH za 2021. godinu, Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Odjeljenju za obrazovanje za angažovanje 190 lica za obavljanje privremenih i povremenih poslova i Prijedlog zaključaka o davanju saglasnosti na prijedlog odluke o vrsti i visini naknade za rad u komisiji van radnog vremena.

Vlada Brčko distrikta BiH danas je okončala i 87. redovnu sjednicu na kojoj je usvojila Prijedlog zaključka kojim se daje saglasnost DOO „Brčko-gas“ za priključenje na novi kolosijek željezničke pruge koji će se graditi za potrebe JP „Luka Brčko“, „Bimal“ a. d, Brčko i drugih privrednih subjekata Brčko distrikta BiH.

Na redovnoj sjednici Vlada primila je k znanju Informaciju o finansijskom programu Evropske unije „Privremena podrška za ublažavanje rizika od nezaposlenosti u hitnim slučajevima SURE“ i razmatrala Izvještaj o utrošku sredstava odobrenih i doznačenih udruženju građana oboljelih od autoimunih bolesti za liječenje jednog pacijenta u 2019. godini.

 

 

 

 

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime