spot_img
spot_img

Gradonačelnik Nišić na Konferenciji o stanju i perspektivama ekonomskog i infrastrukturnog razvoja Tuzlanskog kantona

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Gradonačelnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine prim. dr Zijad Nišić prisustvovao je Konferenciji o stanju i perspektivama ekonomskog i infrastrukturnog razvoja Tuzlanskog kantona.

Organizatori dvodnevne Konferencije su Kantonalna privredna komora Tuzla i Grupacija poslodavaca Tuzlanskog kantona UPFBIH, a na Konferenciji su učestvovali i članovi Vlade Tuzlanskog kantona predvođeni premijerom Tuzlanskog kantona Irfanom Halilagićem.

Konferencija je realizovana kroz četiri panel diskusije, čiji je cilj bio da se iznesu i razmotre ključna pitanja i perspektive razvoja kantona, sa posebnim naglaskom na saobraćajnu deblokadu i infrastrukturne projekte od značaja za održivi ekonomski napredak.

Tokom prvog dana konferencije, nakon obraćanja predsjednika Kantonalne privredne komore Tuzla Nedreta Kikanovića i šefa Kooperacija u Delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini Stefana Elera (Stefano Ellero), upriličena su dva panela. Na prvom panelu predstavnici JP „Ceste Federacije BiH“, JP „Autoceste FBiH“ i Željeznica Federacije BiH su predstavili infrastrukturne projekte u TK, planove i dosadašnju realizaciju u programima javnih preduzeća, dok su u drugom panelu učestvovali ministar transporta i komunikacija BiH Edin Forto, premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić i predstavnik Udruženja poslodavaca TK Faruk Širbegović. U okviru drugog panela razgovarano je o uticaju saobraćajne blokade na privredni razvoj i definisanju prioriteta u saobraćaju.

Gradonačelnik Nišić je tokom prvog dana konferencije kazao da je Brčko distrikt BiH veliki potencijal za razvoj putne i željezničke infrastrukture kao i da raspolaže velikim transportnim resursom – jedinom međunarodnom riječnom lukom u BiH sa dizalicom nosivosti 27 tona te da je dio transportne mreže dunavskog i crnomorskog sliva. Naglasio je da ove komparativne prednosti Distrikta u oblasti transportne infrastrukture treba iskoristiti za deblokadu, ne samo Tuzlanskog kantona, već i oba entiteta, što može dinamizirati ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine.

Naglasio je potrebu za zajedničku podršku sa kantonalnog, entitetskog i državnog nivoa, uz partnerstvo sa lokalnom zajednicom, da se osposobi i modernizuje željeznička pruga Tuzla–Brčko, produbi korito rijeke Save, izvrši deminiranje desne obale rijeke te da se luka može koristiti u punom transportnom kapacitetu. Takođe je naglasio i potrebu brže izgradnje planirane putne infrastrukture prema Distriktu. Naveo je važnost komunikacije južnog dijela Distrikta, spajanje asfaltiranom saobraćajnicom dionice Rašljani–Srebrenik, imajući u vidu da je do granice Distrikta ova dionica asfaltirana. Kazao je da bi se završetkom ovog puta obezbijedila brža i kvalitetnija komunikacija sa Tuzlanskim kantonom te da bi bila značajna u razvoju privrede i poljoprivrede ovog kraja.

Panel diskusija „Prioriteti za saobraćajnu deblokadu Tuzlanskog kantona“ fokusirala se na identifikaciju ključnih infrastrukturnih projekata koji su od vitalnog značaja za deblokadu kantona, a panel diskusija o temi „Saobraćajna deblokada Tuzlanskog kantona sa pozicije zakonodavne vlasti“ osvijetlila je ulogu zakonodavne vlasti u procesu saobraćajne deblokade.

U zaključnom dijelu konferencije, izneseni su konkretni zaključci i preporuke. Zaključci se odnose na modernizaciju i izgradnju magistralnih puteva, brzih cesta i auto-puteva u Tuzlanskom kantonu, unapređenje željezničke infrastrukture, unapređenje razvoja Međunarodnog aerodroma Tuzla, te inicijative prema zakonodavnoj i izvršnoj vlasti u Tuzlanskom kantonu i Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

 

 

spot_img

Повезано

spot_img
spot_img

Последње вијести

spot_img
spot_img