Финансијска ревизија у Брчком: 671 препорука ревидираним субјектима - nula49.com
spot_img
spot_img

Финансијска ревизија у Брчком: 671 препорука ревидираним субјектима

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Канцеларија за ревизију финансијског пословања јавних служби и институција Брчко Дистрикта у протеклој години ревидирао је 32 субјекта, те о резултатима ревизије у стандардном извјештају информисао Скупштину Брчко Дистрикта.

Од поменутог броја једна је ревизија финансијских извјештаја Брчко Дистрикта, потом ревизија финансијског пословања за 22 буџетска и ревизија финансијских извјештаја и њихове усклађености за девет ванбуџетских корисника.

“Код буџетских корисника дато је три позитивна мишљења и 19 мишљења са резервом, док је код ванбуџетских корисника дато четири позитивна, те пет мишљења са резервом. Што се тиче усклађености са законом, од девет ванбуџетских корисника дато је једно позитивно и осам мишљења са резервом”, истакла је главна ревизорка Селма Шадић, додавши да су сви извјештаји резултирали са укупно 671 препоруком, с циљем кориговања стања код ревидираних субјеката.

Најзначајније неправилности па и препоруке, како додаје, највише се односе на ангажовање физичких лица по основу Уговора о привременим и повременим пословима, гдје су утврдили да је више од десет посто лица ангажовано, у односу на број запослених, без адекватног образложења у смислу да се ради о изузетним случајевима, уговори се склапају на период дужи од годину дана, а уједно нема ни Извјештаја о анализи ефективности и ефикасности обављања послова по уговорима. Истиче да код склапања поменутих Уговора није осигурано нити начело транспарентности код одабира извршилаца посла.

Поред тога уочен је и низак ниво реализације капиталног дијела буџета који у ревидираном периоду не прелази 30 процената.

“Први пут смо у овом контексту систематично извршили анализу датих препорука у претходне три године и свакој датој препоруци одредили статус кроз критерије: проведена, дјелимично проведена и непроведене препоруке, са анализом шта је то урађено, односно шта није подузето”, прецизира Шадић наглашавајући да сви заједно требају тражити начине и механизме за бољу, односно потпунију примјену утврђених препорука код ревидираних субјеката.

Наглашава да је питање одговорности и у овој области од суштинске важности и да се оно што хитније мора подићи на виши ниво, па је стога неопходно додатно унаприједити комуникацију између редивидираних субјеката, те брчанске Скупштине, као и свих других надлежних служби и институција у Дистрикту.

Сви наведени извјештаји, након што буду лекторисани од стране стручне службе Скупштине Дистрикта, биће доступни јавности путем веб странице Канцеларије за ревизију јавних служби и институција Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.

 

 

 

(akta.ba)

 

 

spot_img

Повезано

spot_img
spot_img

Последње вијести

spot_img
spot_img