Dnevni centar Prutače – Važnost obrazovanja za svu djecu

Omladinski centar „Vermont“ je započeo sa implementacijom projekta „Dnevni centar Prutače“ u decembru 2018. godine u sklopu ARYSE projekta (At-Risk Youth Social Empowerment) koji je finansiran od strane Europske Unije. Projekat će trajati 4 mjeseca, i kroz rad Dnevnog centra Prutače ćemo pokazati koliko je zaista taj Centar potreban, kako djeci tako i roditeljima, kažu u “Vermontu”.

Cilj projekta je da se smanji socijalna isključenost kroz savjetodavni rad, osnaživanje mladih koji imaju problema u odrastanju i stvaranje preduslova za trajni preventivni rad. Rad sa djecom se odvija timski, a aktivnosti se rade sa ciljem integracije i socijalizacije korisnika, a kroz edukativne, kreativne, kulturno-zabavne i sportske radionice se radi na ojačavanju njihovog samopouzdanja kako bi što lakše prevladali životne situacije sa kojima se svakodnevno susreću.

“Kroz različite projektne aktivnosti u Dnevnom Centru Prutače ćemo nastojati pružiti podršku djeci koja su u sistemu obrazovanja, kako bi što uspješnije savladali zahtjevne obrazovne sadržaje i završili osnovnoškolsko obrazovanje”, objašnjavaju iz omladinskog centra “Vermont”.

- Reklama -

Iako su radionice na dobrovoljnoj bazi, svih 60 učenika IX osnovne škole Maoča-Prutače ih pohađa. Radionice su podijeljene po uzrastima od 7 do 10 godina i od 10 do 15 godina. Korisnicima će ova vrsta radionice pružiti potrebna znanja koja će usvajati na inovativan način učenjem kroz igru. Korisnici će, takođe, razvijati kreativnost i maštu, te će se naučiti da rade zajedno, kao jedan tim. Na ovaj način cilj je potaknuti i da izražavaju vlastite ideje, te stvaralačko i kritičko mišljenje. Radionice se odvijaju nakon nastave u prostorijama IX osnovne škole Maoča-Prutače.

Očekivani rezultati projekta su podignuti svijest o potrebama Devnog centra Prutače, podignuta svijest o potrebama stanovništva na Prutačama, te o važnosti obrazovanja za svu djecu.

(nula49.com)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime