Brčko: Vlada vanredno o koronavirusu

Nakon 89. vanredne sjednice Vlade Brčko distrikta BiH na kojoj je razmatrana Informacija o situaciji u vezi sa korona virusom, šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta BiH Akif Pezerović rekao je na konferenciji za medije da prema raspoloživim podacima na području Brčko distrikta BiH nema prijavljenih slučajeva niti slučajeva sa sumnjama o zaraženim licima od korona virusa.

On je istakao da je Vlada na vanrednoj sjednici donijela sljedeći zaključak:

1. Strani državljani sa privremenim ili stalnim boravkom na području Brčko distrikta BiH i bosanskohercegovački državljani sa stalnim boravkom na području Brčko distrikta BiH koji se vraćaju sa područja koja su zahvaćena novim korona virusom (Kina, Italija, Iran, Južna Koreja i druge države koje su zahvaćene virusom) dužni su se javiti Podojeljenju za javno zdravstvo na broj telefona 049/215-556 radi zdravstvenog nadzora. Pododjeljenje za javno zdravstvo će izvještavati Sanitarnu inspekciju o licima koja se ne pridržavaju naloženih mjera. Odjeljenje za javni registar sa Kancelarijom za strance će obezbijediti evidencije u vezi sa boravkom lica van BiH.

2. Zadužuje se sanitarna inspekcija Inspektorata Brčko distrikta BiH da u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, inspekcijski nadzor vrši od 0 do 24 časa, uključujući i saradnju sa Graničnom policijom. Sanitarni inspektori će redovno izvještavati Pododjeljenje za javno zdravstvo o preduzetim mjerama.

3. Zadužuju se Javna zdravstvena ustanova „Zdravstveni centar Brčko“ i Pododjeljenje za javno zdravstvo da odmah obezbijede minimum zaštitne opreme (rukavice, mantile, maske i drugo).

4. U slučaju pojave simptoma respiratornih infekcija kod lica koja su pod zdravstvenim nadzorom kao što su porast temperature, kašalj, otežano disanje i slično, ista su dužna javiti se u Javnu zdravstvenu ustanovu „Zdravstveni centar Brčko“ na telefon 049/232-151. Zadužuje se Higijensko-epidemiološka služba Javne zdravstvene ustanove „Zdravstveni centar Brčko“ za sprovođenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, i drugih preventivnih mjera na terenu.

5. Zadužuje se menadžment JZU „Zdravstveni centar Brčko“ da obezbijedi preraspodjelom prostora u okviru JZU-a potreban broj posebnih prostorija za izolaciju potencijalnih pacijenata.

6. Zadužuje se Pododjeljenje za javno zdravstvo da obezbijedi potrebna testiranja u laboratorijama u kojima je moguće utvrditi prisustvo korona virusa. Takođe se Pododjeljenje zadužuje da nabavi testove za testiranje na korona virus.

7. Preporučuje se otkazivanje bilo kakvih ekskurzija i organizovanih posjeta Kini, Italiji, Iranu, Južnoj Koreji i drugim državama koje su zahvaćene virusom.

89. vanredna sjednica Vlade na temu korona virusa nalazi se u stalnom zasjedanju.

 

 

 

 

1 komentar

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime