Brčko: Vlada usvojila Nacrt zakona o fiskalnom registru

Vlada Brčko distrikta BiH na današnjem nastavku 53. redovne sjednice usvojila je Nacrt zakona o fiskalnom registru Brčko distrikta BiH.

Mato Lučić, direktor Direkcije za finansije distrikta Brčko, rekao je da usvajanje ovog zakona ima cilj da uspostavi povoljnije okruženje za administraciju i građane. On je istakao da će se od 191 nameta ukinuti njih više od 50%.

- Reklama -

„Vlada Brčko distrikta BiH, odnosno gradonačelnik Brčko distrikta BiH je 2015. godine potpisao Memorandum o razumijevanju sa USAID-om, odnosno američkom ambasadorkom i on pretpostavlja uspostavljanje fiskalnog registra kao institucionalnog okvira upravljanja fiskalnim nametima. Za sada u distriktu postoji 191 namet i to su određene administrativne takse, kazne, neke druge takse, a između ostalog, tu imamo i 11 poreskih prihoda. Od tih 191 vjerovatno će doći do ukidanja možda i više od 50%. Namjera je uspostavljanje jednog povoljnijeg okruženja za administraciju prevashodno kao i za sve građane koji ostvaruju određena prava“, istakao je Lučić. On je dodao da će Direkcija u skladu sa ovim zakonom u roku od 30 dana izvršiti analizu sa stručnjacima iz USAID-a i Vladi predložiti fiskalni registar. „Zakon je proslijeđen Skupštini Brčko distrikta BiH na usvajanje i po njegovom usvajanju i objavljivanju u „Službenom glasniku Brčko distrikta BiH“ mi ćemo preduzeti mjere koje je zakon definisao kako bismo smanjili broj fiskalnih nameta“, kazao je Lučić.

Usvojen je i prijedlog zaključka u vezi sa nacrtom sporazuma između Savjeta ministara BiH i Vlade Republike Moldavije o saradnji u oblasti turizma. Članovi Vlade usvojili su Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o formiranju koordinacionog tijela Vlade Brčko distrikta BiH za nadzor nad implementacijom Akcionog plana za sprovođenje Strategije BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma na području Brčko distrikta BiH za period od 2015. do 2020. godine kao i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Radne grupe za izradu strategije saradnje sa iseljeništvom Brčko distrikta BiH. Vlada je usvojila i zaključak kojim daje saglasnost Odjeljenju za komunalne poslove za pokretanje postupka javne nabavke za potrebe smještaja državnih

službenika te zaključak da daje saglasnost za prijedlog sporazuma o raskidu ugovora za nabavku tečnih goriva po određenim uslovima. Na današnjoj sjednici usvojena je i Odluka o prodaji poljoprivrednog zemljišta u svojini Brčko distrikta BiH.

 

 

 

 

(nula49.com)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime