spot_img

Брчко: Усвојена Одлука за додјелу средстава за бањско-климатско лијечење пензионера

Published:

Влада Брчко дистрикта БиХ усвојила је данас, на 26. редовном засиједању, Одлуку о одобравању Програма утрошка средстава за 2017. годину за додјелу гранта Удружењу пензионера Републике Српске и Удружењу пензионера ПИО/МИО Федерације БиХ за финансирање трошкова бањско-климатскг лијечења пензионера. Сваком од поменутих удружења додијељено је по 50.000,00 КМ.

Одабир пензионера за упућивање на бањско-климатско лијечење, према усвојеном програму, вршиће мјесни одбори Удружења пензионера ПИО/МИО Федерације БиХ и Удружења пензионера Републике Српске, уз коначну сагласност предсједништва удружења пензионера. Кумулативни критеријуми којим ће се водити мјесни одбори удружења пензионера приликом одабира пензионера који биће упућени на бањско-климатско лијечење су сљедећи:

– пензионер са дужином статуса пензионера, 15 и више година;

– пензионер са пензијом до и са 400,00 КМ;

– чланство у удружењу пензионера са плаћеном чланарином у максималном износу;

– да одлазак на бањско-климатско лијечење није коришћено посредством удружења пензионера.

Чланови Владе усвојили су и Приједлог одлуке о давању сагласности за именовање чланова Управног одбора Развојно-гарантног фонда Брчко дистрикта БиХ као и Приједлог закључка о давању подршке за покретање поступка потписивања Меморандума о разумијевању између Народне Републике Кине и министарстава надлежних за области културе земаља централне и источне Европе за успостављање координационог центра за културну сарадњу Кина – ЗЦИE у Републици Македонији.

Усвојен је Извјештај о раду Инспектората за период од априла до јуна мјесеца 2017. године те примљена к знању Информација о стицању непокретности означене као парцела број 4436/24 к.о. Брчко 4 – привремени регистар.

На приједлог Дирекције за финансије чланови Владе усвојили су Правилник којим се уређује изношење стране готовине, конвертибилних марака, хартија од вриједности и свих других преносивих инструмената плаћања у Брчко дистрикту БиХ у иностранство.

На данашњој сједници усвојена је Одлука о одобравању Програма утрошка средстава за додјелу гранта Јавном предузећу “Комунално Брчко” у сврху одржавања артеских и субартеских бунара на подручју Брчко дистрикта БиХ у 2017. години као и Одлука о одобравању Програма утрошка средстава са позиције грантова непрофитним и другим организацијама за 2017. годину у Одјељењу за стручне и административне послове – Пододјељење за подршку мјесним заједницама, невладиним организацијама и удружењима грађана, трећи дио.

 

 

 

 

(nula49.com)

spot_img

Повезано

spot_img
spot_img

Последње вијести

spot_img
spot_img