Brčko: Usvojena Odluka za dodjelu sredstava za banjsko-klimatsko liječenje penzionera

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je danas, na 26. redovnom zasijedanju, Odluku o odobravanju Programa utroška sredstava za 2017. godinu za dodjelu granta Udruženju penzionera Republike Srpske i Udruženju penzionera PIO/MIO Federacije BiH za finansiranje troškova banjsko-klimatskg liječenja penzionera. Svakom od pomenutih udruženja dodijeljeno je po 50.000,00 KM.

Odabir penzionera za upućivanje na banjsko-klimatsko liječenje, prema usvojenom programu, vršiće mjesni odbori Udruženja penzionera PIO/MIO Federacije BiH i Udruženja penzionera Republike Srpske, uz konačnu saglasnost predsjedništva udruženja penzionera. Kumulativni kriterijumi kojim će se voditi mjesni odbori udruženja penzionera prilikom odabira penzionera koji biće upućeni na banjsko-klimatsko liječenje su sljedeći:

- Reklama -

– penzioner sa dužinom statusa penzionera, 15 i više godina;

– penzioner sa penzijom do i sa 400,00 KM;

– članstvo u udruženju penzionera sa plaćenom članarinom u maksimalnom iznosu;

– da odlazak na banjsko-klimatsko liječenje nije korišćeno posredstvom udruženja penzionera.

Članovi Vlade usvojili su i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za imenovanje članova Upravnog odbora Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH kao i Prijedlog zaključka o davanju podrške za pokretanje postupka potpisivanja Memoranduma o razumijevanju između Narodne Republike Kine i ministarstava nadležnih za oblasti kulture zemalja centralne i istočne Evrope za uspostavljanje koordinacionog centra za kulturnu saradnju Kina – ZCIE u Republici Makedoniji.

Usvojen je Izvještaj o radu Inspektorata za period od aprila do juna mjeseca 2017. godine te primljena k znanju Informacija o sticanju nepokretnosti označene kao parcela broj 4436/24 k.o. Brčko 4 – privremeni registar.

Na prijedlog Direkcije za finansije članovi Vlade usvojili su Pravilnik kojim se uređuje iznošenje strane gotovine, konvertibilnih maraka, hartija od vrijednosti i svih drugih prenosivih instrumenata plaćanja u Brčko distriktu BiH u inostranstvo.

Na današnjoj sjednici usvojena je Odluka o odobravanju Programa utroška sredstava za dodjelu granta Javnom preduzeću “Komunalno Brčko” u svrhu održavanja arteskih i subarteskih bunara na području Brčko distrikta BiH u 2017. godini kao i Odluka o odobravanju Programa utroška sredstava sa pozicije grantova neprofitnim i drugim organizacijama za 2017. godinu u Odjeljenju za stručne i administrativne poslove – Pododjeljenje za podršku mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama i udruženjima građana, treći dio.

 

 

 

 

(nula49.com)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime