Brčko: U protekla 24 časa rođene četiri bebe

Datum: 02.07.2021. god.

Na osnovu prikupljenih i obrađenih informacija po listi pitanja i dojavama građana u protekla 24 časa ( od 08:00 do 08:00 ) dostavljamo vam sljedeći:

       

           IZVJEŠTAJ  OPERATIVNO  KOMUNIKACIJSKOG CENTRA  112 BD BiH

redni brojslužbavrsta informacijebroj intervencija
 

1.

Profesionalna vatrogasna jedinica

123

požari1
tehničke intervencije3
ostale intervencije0
 

2.

Policija Brčko distrikta

122

krivična djela0
saobraćajne nesreće0
javni red i mir0
 

3.

Hitna pomoć

Brčko distrikta

124

Broj intervencija69
rođeniŽenskomuško
31
umrli1
4.Civilna zaštita 121Demineri i CZ                                    1
 

5.

JP “Komunalno“ d.o.o.

Brčko distrikt BiH

080 050 507

elektrodistribucija–          Neplanirani prekidi:Gornji Rahić, Ograđenovac, Hukelji, Okrajci, Štrepci, Palanka, Bunarić Peškiri, Bukvik (dio naselja prema Gajevima), Vujičići, Džigure, Ćoseti, Čande, Gornji i Donji Zovik, Šatorovići, Repino Brdo, Krnjića Brdo, Prutače, Maoča, Gornja Maoča i Islamovac zastoj u vremenu od 08:07-08:08 h (rekonfiguracija mreže)

–          Maoča manji dio zastoj u vremenu od 11:01-12:10 h (interventni radovi na NN mreži)

–          Marićani, Bosutka, Odboj, Skakava Gornja, Poljaci i Jagodnjak kratkotrajni prolazni kvarovi u 17:16 h i u 20:16 h

–          Brod dio, Malezijski put dio, Lipovac, Ulović i Bukovac zastoj u vremenu od 17:58-18:01 h (ispad dalekovoda)

–          Brod dio, Grbavica dio, Donji Rahić, Suljagića Sokak dio, Donji i Gornji Vukšić i Ulice kratkotrajni prolazni kvar u 18:12 h

–          Dejtonska, Grbavica dio, Lejlića, Plazulje, Ciglane, Svete Ristića Svračeta i Gluhakovac dio zastoj u vremenu od 18:13-18:17 h (ispad dalekovoda)

–          Vučilovac kratkotrajni prolazni kvarovi u 18:25 h i u 18:31 h

–          Brezovo Polje manji dio zastoj u vremenu od 18:39-18:43 h i od 20:32-20:42 h (ispad dalekovoda)

–          Grbavica manji dio zastoj u vremenu od 19:00-21:38 (interventni radovi na nn mreži)

–          Palanka dio zastoj u vremenu od 19:59-20:17 h (interventni radovi na nn mreži)

–          Ivici dio zastoj u vremenu od 20:33-21:04 h (interventni radovi na nn mreži)

–          Šatorovići dio zastoj u vremenu od 21:03-21:25 (interventni radovi na nn mreži)

–           Manji dio kupaca iz naselja Ivici (ul. Osmana Derviševića) je tokom noći ostao bez napona i otklanjanje kvara će se izvršiti u jutarnjim satima.

 

vodovodRedovne aktivnosti
gradska čistoćaRedovne aktivnosti

 

Operater:Klebić Mustafa                                   

Šef OKC-a: Strahinja Gajić

 

Napomena: Pod kategorijom „ostale intervencije“ podrazumjevaju se: poplave, akcidentne situacije, zemljotresi i slično.

 

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime