Brčko: U prošloj godini više umrlih nego rođenih

U Brčko distriktu u prošloj godini izvršen je 151 upis više u matičnu knjigu umrlih u odnosu na broj izvršenih upisa u matičnu knjigu rođenih, odnosno mortalitet je bio veći od nataliteta.

Prema izvještaju Pododjeljenja za matičnu evidenciju zaključno sa decembrom  mjesecom 2019. godine u matičnu knjigu rođenih Brčko distrikta izvršeno je 1.013 upisa, 49 upisa manje u odnosu na prethodnu 2018.godinu  kada je evidentirano 1.062 rođenih.

U  matičnu knjigu umrlih evidentirano je 1.164 upisa, što je 108 upisa umrlih više nego 2018. godine kada je taj broj iznosio 1.056.

Broj obavljenih vjenčanja za proteklu 2019. godinu je 453, za pet vjenčanja više nego u prethodnoj godini.

“Napominjemo, da se pored upisa obavljenih vjenčanja na području Brčko distrikta podrazumijevaju i vjenčanja građana distrikta u inostranstvu, ukoliko su ispunjeni uslovi za upis”, kaže Jelena Nikić Damjanović, šef Pododjeljenja za matičnu evidenciju u Brčkom.

Prema njenim riječima obrađeno je 1.367 zahtjeva za entitetsko državljanstvo, tj. 498 zahtjeva manje u odnosu na 2018. godinu kada je obrađeno 1.865 zahtjeva.

“Od 2013. do 2019. godine 42.098 osoba je riješilo svoje entitetsko državljanstvo kada se aktivnije započelo s tim aktivnostima i kada je propisano da na ličnim dokumentima mora biti upisano entitetsko državljanstvo”, pojasnila je Jelena Nikić Damjanović.

Kada je riječ o izvršenim ovjerama dokumenata u Pododjeljenju za matičnu evidenciju je za dvanaest mjeseci izvršeno 194.315 ovjera (izjava, potpisa i prepisa).

Aktivnosti ovog Pododjeljenja koje su u poslednjih nekoliko godina fokusirane na potvrđivanje odnosno verifikaciju podataka u elektronskoj evidenciji matičnih knjiga odvijaju se svojim tokom.

“Naime, veliki dio podataka preuzeti su iz stare baze čiju je pouzdanost bilo neophodno potvrditi. Sa tim aktivnostima potrebno je nastaviti i dalje, prvenstveno provjeri i potvrđivanju podataka u matičnim knjigama rođenih i knjigama državljana, kako bi se što veći broj podataka mogao staviti na raspolaganje IDDEEA-i, radi elektronske razmjene podataka. Nadalje, realizacijom ovog cilja stvorit će se pouzdani podaci u elektronskoj evidenciji čime će se omogućiti elektronska razmjena podataka o upisima u matične knjige pri izdavanju osobnih dokumenata (web servis) kao i preduslovi za uvezivanje matičnih službi na nivou BIH. Po završetku navedenog aktivnosti će biti fokusirane i na potvrđivanje podataka upisanih u matične knjige vjenčanih i umrlih”, istakla je na kraju Jelena Nikić Damjanović.

 

 

 

 

(radiobrcko.ba)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime