spot_img
spot_img

Brčko: Skupština usvojila set zakona o platama i naknadama

Published:

spot_img

Na 12. vanrednoj sjednici Skupštine održanoj u ponedjeljak 28. januara 2019. godine poslanici su razmatrali i u prvom čitanju usvojili set nacrta zakona o platama i naknadama u institucijama i organima uprave Brčko distrikta BiH kojima se utvrđuju koeficijenti, platni razredi i minuli rad od 0,5 odsto.

Na predlog Policije i pravosuđa Brčko distrikta BiH usvojeni su Nacrt zakona o platama i naknadama zaposlenih u pravosuđu i Nacrt zakona o platama i naknadama zaposlenih u Policiji Brčko distrikta, a na predlog grupe poslanika Nacrt zakona o izmjenama Zakona o hartijama od vrijednosti, Nacrt zakona o platama i naknadama u organima javne uprave i institucijama Brčko distrikta, Nacrt zakona o platama i naknadama korisnika budžetskih sredstava u Skupštini, Izbornoj komisiji Brčko distrikta BiH i Kancelariji za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu, Nacrt zakona o izmjenama Zakona o Vladi, Nacrt zakona o izmjenama Zakona o poslanicima Skupštine Brčko distrikta, Nacrt zakona o izmjeni Zakona o inspekcijama Brčko distrikta, Nacrt zakona o izmjeni Zakona o Poreskoj upravi.

Poslanici su usvojili Zaključak kojim se zadužuje Vlada Brčko distrikta da donese akt u vezi s primjenom odredaba Zakona o državnoj službi u organima javne uprave i drugih relevantnih zakona, u postupcima kojima se ukidaju pojedina radna mjesta, nakon čega se zaposleni trajno premještaju, odnosno trajno raspoređuju na radna mjesta veće kategorije i platnog razreda. Vlada je zadužena da obaveže rukovodioce organa javne uprave i institucija Distrikta da posebno obrazlože potrebu i razlog ukidanja radnog mjesta, kao i postojanje opravdanih razloga za trajni premještaj, odnosno trajno raspoređivanje, te da predlog sa obrazloženjem o opravdanosti i budžetskim implikacijama dostave Vladi na davanje saglasnosti. Vlada je obavezana da svaki takav predlog detaljno razmotri, te ukoliko nakon razmatranja utvrdi da postoji opravdana potreba da saglasnost, a rukovodioci organa javne uprave i institucija Distrikta da organizacione planove i njihove izmjene i dopune mogu uputiti u redovnu proceduru tek po dobijanju saglasnosti Vlade. Rukovodioci organa javne uprave i institucija Distrikta takođe su obavezani da promjene u zahtjevima za plate u predlozima budžeta koji se odnose na trajne premještaje, odnosno trajna raspoređivanja, mogu vršiti samo na osnovu prethodno pribavljene saglasnosti Vlade i sprovedenog postupka izmjene, odnosno dopune organizacionog plana.

Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH, Kancelarija za reviziju finansijskog poslovanja institucija Distrikta i Skupština Brčko distrikta BiH, obavezni su da promjene u zahtjevima za plate u predlozima budžeta, a koje se odnose na trajne premještaje, odnosno trajna raspoređivanja u veće kategorije radnih mjesta sa većim platnim razredima, mogu vršiti samo na osnovu prethodno pribavljenog mišljenja Komisije za budžet Skupštine Brčko distrikta BiH. Skupštinska komisija za budžet zadužena je da uz stručnu podršku Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Vlade, Pododjeljenja za ljudske resurse i Direkcije za finansije izvrši analizu svih predloženih zakona na način da je za istu kategoriju radnog mjesta određen isti platni razred u svim predloženim zakonima (poštovanje principa „ista plata za isti ili sličan posao“), te jednakog utvrđivanja prava dodatka na platu, naknade plate, jednokratnih novčanih pomoći i drugih prava koje proizlaze iz predloženih zakona.

Komisija za budžet Skupštine Distrikta je dužna da Skupštini podnese izvještaj o izvršenoj analizi u roku od dvadeset (20) dana od dana usvajanja Zaključka, da navede sva utvrđena neopravdana odstupanja i predloži izmjene relevantnih odredaba predloženih zakona u vidu amandmana.

spot_img

Povezano

spot_img
spot_img

Poslednje vijesti

spot_img
spot_img