Brčko: Potpisan ugovor o izvršavanju rada za opšte dobro na slobodi

Danas je u prostorijama Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, potpisan novi četvorogodišnji Ugovor o izvršavanju rada za opšte dobro na slobodi, koji je u ime JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH potpisao Kemal Atić, direktor JP “Komunalno Brčko”, a u ime  Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH Safet Pizović, predsjednik Pravosudne komisije.

Današnjim potpisivanjem Ugovora, nastavlja se saradnja između Pravosudne komisije i JP “Komunalno Brčko” u izvršavanju rada za opšte dobro na slobodi, koja je započela 2014. godine potpisivanjem prvog Ugovora o izvršavanju rada za opšte dobro na slobodi.

U proteklom periodu, od potpisivanja prvog Ugovora, sudovi Brčko distrikta BiH su izrekli ukupno 64 pravosnažne presude u kojima su osuđenim licima, izrečenu kaznu zatvora zamijenili radom za opšte dobro na slobodi.

Od navedenog broja, izvršena je 51 presuda, osam presuda je vraćeno sudu zbog nemogućnosti izvršenja, izvršenje jedne presude je u toku, dok se kod četiri presude čeka na izvršenje.

U skladu sa važećom zakonskom regulativom, predviđenom članom 44. Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst, br.: 33/13, 26/16, 13/17 i 50/18), propisano je da kada sud odmjeri i izrekne kaznu zatvora do jedne godine, može na prijedlog optuženog ili njegovog branioca, odrediti da se tako izrečena kazna zamijeni radom za opšte dobro na slobodi. Rad za opšte dobro na slobodi može trajati od najmanje deset do najviše devedeset radnih dana.

Prevashodna svrha rada za opšte dobro na slobodi, uvažavajući opštu svrhu krivičnopravnih sankcija, da se osuđenik kojem je pod određenim uslovima i obavezama ograničena sloboda, ne isključi iz društva, već da uz pomoć i nadzor društvene zajednice, dobrovoljno, ličnim postupcima, radom i odnosom prema posljedicama izazvanim krivičnim djelom, razvije svijest o štetnosti određenih ponašanja i odgovornosti za štetne posljedice.

Primjenom krivične sankcije rad za opšte dobro na slobodi izvršena je značajna ušteda sredstava u budžetu Brčko distrikta BiH,  jer su troškovi višestruko niži po budžet u odnosu na troškove koji se plaćaju za smještaj osuđenih lica u ustanove za izvršenje kazne zatvora, imajući u vidu da dan zatvora po osuđenom u Federaciji BiH iznosi 55,00 KM, dok u Republici Srpskoj iznosi 70,00 KM.

 

 

 

 

 

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime