Brčko: Održan sastanak komisija za borbu protiv korupcije

U organizaciji Komisije za borbu protiv korupcije Skupštine Brčko distrikta BiH, uz podršku Misije OEBS-a u BiH, danas je u Skupštini održan zajednički sastanak s Komisijom za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije Vlade Brčko distrikta BiH.

Cilj sastanka bio je razmjena informacija o aktivnostima na realizaciji Strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana za njenu implementaciju u periodu 2018–2019. godine i stvaranju uslova za primjenu antikoruptivnih zakona Brčko distrikta BiH.

- Reklama -

Esed Kadrić predsjednik Skupštine i predsjedavajući skupštinske Komisije za borbu protiv korupcije podsjetio je da je donesen set antikoruptivnih zakona čija će primjena početi nakon usvajanja budžeta za 2019. godinu.

– Obavezali smo se da ćemo obezbijediti sredstva za formiranje posebne Kancelarije koja će pratiti borbu protiv korupcije – rekao je predsjednik Kadrić i istakao značaj zakonskog rješenja prema kome će ta Kancelarija davati mišljenja o zakonima u proceduri usvajanja kako bi se onemogućila pojava koruptivnih radnji u njihovoj primjeni.

– Mi smo zajedno s Vladinim tijelom izvršili analizu svih ovih zakona i zaključili da je potrebno izmijeniti Zakon o sukobu interesa radi njegove potpune primjene, kao i da je potrebno dodatno analizirati Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju radi njihove kvalitetnije zaštite. Tu mislimo i na materijalnu zaštitu u slučaju da lice koje prijavi koruptivno djelo zbog toga bude otpušteno s posla – rekao je Kadrić.

Merima Mujkić, iz Pravosudne komisije, koja je sjednici prisustvovala u svojstvu zamjenskog člana Komisije za prevenciju i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije, istakla je da su nakon usvajanja Strategije i Akcionog plana za borbu protiv korupcije imenovane kontakt tačke u institucijama i odjeljenjima koje će informisati Komisiju o preduzetim aktivnostima.

– Nakon što su imenovane kontakt tačke, obezbijeđena je i edukacija za izradu planova borbe protiv korupcije kao i za izradu planova integriteta. Sa Misijom OEBS-a sproveli smo i edukaciju o korišćenju informacionog sistema koji će se koristiti u izvještavanju Komisije – rekla je Mujkićeva.

 

 

 

 

 

(nula49.com)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime