Brčko: Nove lokacije za groblja i mezarja

Vlada Brčko distrikta BiH na današnjem, šestom nastavku 63. redovne sjednice nije podržala amandman Kluba poslanika Socijaldemokratske partije (SDP) na prijedlog Zakona o radu Brčko distrikta BiH kao ni amandman Kluba poslanika Partije demokratskog progresa (PDP).

Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić kazao je da će, bez obzira na ishod glasanja, amandmani ići pred poslanike u Skupštinu Brčko distrikta BiH koji će se izjasniti o ovome.

„Prijedlog amandmana SDP-a nije dobio saglasnost Vlade u kojem je, između ostalog, bilo predloženo da nadležna organizaciona jedinica za rad i radne odnose bude Odjeljenje za poljoprivredu. Takođe, ni na prijedlog amandmana PDP-a Vlada nije uspjela da postigne saglasnost. To znači da će, bez obzira na ishod glasanja o jednom i o drugom amandmanu, ti amandmani svakako ići pred poslanike u Skupštinu koji će se u konačnici izjasniti. Ja još jednom potenciram da je upravo usvajanje Zakona o radu u drugom čitanju u Skupštini vrijeme kada treba donijeti određeni zaključak u kom pravcu ići kada je u pitanju određivanje nadležne organizacione jedinice“, kazao je Milić, dodajući da je potrebno Zakon o vladi i Zakon o javnoj upravi reformisati tako da se utvrdi koje su to nove djelatnosti koje bi trebalo uobličiti kroz Vladu i javnu upravu.

„Nisu tu u pitanju samo rad i radni odnosi, postoji i niz drugih djelatnosti, postoje različite vrste ideja o tome da pojedina odjeljenja treba spojiti u jedno odjeljenje koje bi se recimo bavilo kapitalnim projektima i slično“, kazao je Milić.

Vlada Brčko distrikta BiH danas je započela i 64. redovnu sjednicu na kojoj je usvojila Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Odjeljenju za komunalne poslove za privremeno upravljanje nepokretnostima koje su određene kao lokacije za izgradnju grobalja – mezarja na području Brčko distrikta BiH.

Šef Odjeljenja za komunalne poslove Vlade Brčko distrikta BiH Zoran Bulatović kazao je da je u odluci predloženo da će nadležno odjeljenje u saradnji sa vjerskom zajednicama upravljati tim lokacijama.

„Odjeljenje je postupilo po odluci Skupštine Brčko distrikta BiH iz 2012. godine i sprovelo kompletnu proceduru te predložilo danas Vladi na usvajanje koju smo usvojili i ona nakon ovoga ide u dalju skupštinsku proceduru. Na zahtjev Islamske zajednice u Brčkom dodijeljene su lokacije na području MZ Brod koja je površine oko 80.000 kvadratnih metara i lokacija postojećeg mezarja kod Pete osnove škole koja je površine oko 8.000 kvadratnih metara i tu se radi o proširenju. Na zahtjev Srpske pravoslavne crkve dodijeljene su dvije lokacije. Jedna se nalazi na Kobiliću u MZ Brezik površine oko 30.000 kvadratnih metara i lokacija Potočari površine oko 150.000 kvadratnih metara. Nadamo se da ćemo na ovaj način na duži period riješiti tu problematiku s tim što nam ostaje obaveza da, ukoliko isti zahtjev uputi Katolička crkva, imamo obavezu da lokacije na teritoriji Ulović i Dubrave u skladu sa njihovim potrebama isto provedemo proceduru“, kazao je Bulatović.

Vlada je na današnjoj sjednici jednoglasno usvojila i Prijedlog zaključka u vezi sa primjenom Pravilnika o načinu i uslovima za ostvarivanje prava na podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji u 2019. godini.

Nastavak 64. redovne sjednice bit će održan u petak, 2. avgusta, 2019. godine.

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime