Brčko: Izdata naredba o angažovanju organizacija i pojedinaca za pomoć građanima

Na jedanaestoj telefonskoj sjednici Kriznog štaba Brčko distrikta BiH komandant Štaba i gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić izdao je

NAREDBU

o postupku angažovanja volonterskih organizacija, grupa građana i pojedinaca za pomoć stanovništvu

Član 1

Sve organizacije, grupe građana i pojedinci koji su dobrovoljno spremni da pomognu stanovništvu putem vršenja aktivnosti (podjele hrane i dezinfekcije) moraju se obratiti Odjeljenju za javnu bezbjednost Vlade Brčko distrikta BiH radi vođenja evidencije.

Član 2

Odjeljenje za javnu bezbjednost Vlade Brčko distrikta BiH će sve takve organizacije, grupe građana i pojedince uputiti na Crveni krst Brčko distrikta BiH, koji će izvršiti upute, obuke i objašnjenja te ih upoznati sa procedurama.

Član 3

Nakon izvršene obuke Krizni štab za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH može da izda potvrde za izvođenje određenih aktivnosti za sve registrovane organizacije, grupe građana i pojedince.

Član 4

Organizacije, grupe građana i pojedinci koji dobiju potvrdu iz člana 3 ove naredbe mogu da vrše aktivnosti na terenu, s tim da imaju obavezu da jednom dnevno najkasnije do 17:00 časova Crvenom krstu Brčko distrikta BiH dostave spisak izvršenih aktivnosti. Spisak će da sadrži ime i prezime korisnika, broj lične karte i vrstu aktivnosti sa specifikacijom.

Član 5

Zabranjuju se sva politička i stranačka obilježja iz člana 1 ove naredbe.

Član 6

U slučaju pojačavanja restriktivnih mjera Krizni štab za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH može svim organizacijama, grupama građana i pojedincima ukinuti ranije izdate potvrde.

Član 7

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Na jedanaestoj sjednici naloženo je šefovima odjeljenja za javne poslove i komunalne poslove da u saradnji sa javnim preduzećima obezbijede funkcionisanje komunalne djelatnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spasavanju Brčko distrikta BiH i preduzmu sve nužne radnje s ciljem prevencije virusa korona. Troškovi nastali u ove svrhe će se utvrđivati nakon prestanka opasnosti od širenja virusa korona.

 

 

 

 

 

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime