spot_img

Brčko dobija Kancelariju za prevenciju i suzbijanje korupcije

Published:

spot_img

Vlada Brčko distrikta BiH održala je 59. vanrednu sjednicu na kojoj je usvojila Prijedlog odluke o usvajanju amandmana na Budžet Brčko distrikta BiH za 2018. godinu. Usvojen je Prijedlog odluke o visini stope poreza na nepokretnosti u Brčko distriktu BiH za 2019. godinu. Usvojene su i Smjernice za izradu nacrta pravilnika kao i pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uslovima za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2018. godinu.

Nastavljena je i 54. redovna sjednica na kojoj su usvojene Smjernice za izradu nacrta odluke o proceduri izrade nacrta zakona i drugih propisa Brčko distrikta BiH.

Usvojen je i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kancelarije za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije. Usvojen je i kodeks ponašanja zaposlenih u ovoj kancelariji. Adnan Pašalić, šef Zakonodavne kancelarije u Vladi Brčko distrikta BiH, rekao je da su usvajanjem ovih akata stvoreni organizacioni preduslovi da Kancelarija počne sa radom.

„Usvajanjem Pravilnika utvrđena je unutrašnja organizacija rada Kancelarije, a usvajanjem budžeta za sljedeću godinu biće u potpunosti stvoreni uslovi za početak rada. Kao što je zakon predvidio, Kancelarija će imati dvije organizacione jedinice u formi sektora. Jedan će se baviti prevencijom korupcije, a drugi aktivnostima na suzbijanju korupcije, a imaće i odgovarajuću službu za kadrovske i finansijske potrebe. Zakonom je definisano da će Odsjek za žalbe i pritužbe građana u Vladi Brčko distrikta BiH biti ukinut u sadašnjoj formi, a da zaposlene preuzme buduća kancelarija, kako je to predviđeno Zakonom o državnoj službi. Predviđeno je da Kancelarija broji deset zaposlenih, a koliko će ih biti u prvoj godini, to će se znati nakon usvajanja budžeta“, objasnio je Pašalić.

Vlada je danas dala saglasnost na izmjene i dopune Statuta Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH.(nula49.com)

spot_img

Povezano

spot_img
spot_img

Poslednje vijesti

spot_img
spot_img