Brčko: Cijene odvoza smeća najniže u okruženju

Vlada Brčko distrikta godišnje iz budžeta za čišćenje gradskih ulica, trgova i trotoara izdvoji oko 400.000 KM i još toliko za uređenje i održavanje zelenih površina na području Distrikta.

– Prioritet je centralna gradska zona koja se čisti svakodnevno, dok se u drugoj zoni grada čišćenje obavlja svaki drugi dan, u trećoj jednom sedmično, a u prigradskim naseljima jednom mjesečno – rekao nam je Vinko Vidović, stručni saradnik u Odjeljenju za javne poslove u Vladi Brčko distrikta.

- Reklama -

Naime, poslovi čišćenja su u nadležnosti Službe za javnu higijenu Radne jedinice „Čistoća“ preduzeća „Komunalno Brčko“.

Ankica Franjić, rukovodilac ove Radne jedinice kaže da su do sada uspjevali da izvršavaju obaveze što potvrđuju i u nadležnom Odjeljenju za javne poslove, gdje se utvrđuju prioriteti održavanja.

U „Čistoći“ smatraju da bi sa Vladom trebalo da riješe i pitanje cijene odvoza smeća koja je najniža u odnosu na mjesta i gradove iz okruženja.

– Cijena od 6,60 KM je zaista veoma niska i ista je i za gradsko i za seosko područje. Domaćinstva u susjednoj opštini Čelić plaćaju odvoz smeća 8,60 KM, u Bijeljini je 12,50 KM – kaže Franjićeva.

Ona dodaje da uslugu odvoz smeća brčanska „Čistoća“ obavlja za 18.000 fizičkih i 1.600 pravnih lica. Napominje da se pranje ulica i trgova obavlja se pet puta godišnje u ljetnjim mjesecima i do sada su brčanske ulice oprane četiri puta.

– U službama za javnu higijenu i upravljanje otpadom dnevno u dvije smjene radi 30 ljudi. Svakodnevno odvozimo smeće u centru grada, a u seoskim područjima dva puta sedmično. Imamo problema, posebno u ovom ljetnjem periodu, najviše sa odlganjem krupnog otpada. Najkritičniji nam je centar grada. Apelovali smo na građane, ali nema efekata pa se u julu i avgustu i po dva puta dnevno radi se pražnjenje kontejnera u gradu – kaža Franjićeva.

Održavanje otežavaju i ljetnje bašte koje su zakrčile trgove i ulice u centru.

U Odjeljenju za javne poslove i RJ „Čistoća“ se nadaju da će novi pravilnik o zauzimanju javnih površina objektima privremenog karaktera, čija je izrada u toku, riješiti ovo pitanje. U Odjeljenju za prostorno planiranje su nam potvrdili da je nacrtom pravilnika koji bi Vlada mogla razmatrati u septembru predviđeno da zbog održavanja javnih površina nadležni organ može ukloniti ljetne bašte.

Za deponovanje smeća milion KM

U nadležnosti Službe za upravljanje otpadom „Čistoće“ je i gradska deponija koja je formirana prije 40 godina. Radi pokrivanja otpada i sprečavanja samozapaljenja na deponiju je izvezeno oko četiri hiljade kubnih metara zemlje. Za nešto kvalitetnije riješavanje deponovanja smeća Vlada je izdvojila milion KM, ali se još uvijek pouzdano ne zna na koji način će se ova sredstva utrošiti.

 

 

 

(blic.rs)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime