Apsurd u Brčkom: Osmanović sam sebe imenovao za šefa Pododjeljenja!?

Senad Osmanović podnio je ostavku na mjesto šefa Odjeljenja za obrazovanje u jeku pandemije, u trenutku kada su škole bile zatvorene i dok se razmišljalo o uvođenju onlajn nastave.

Odlukom o razrješenju, sa danom 29. novembra 2020. godine Senad Osmanović razriješen je dužnosti šefa Odjeljenja za obrazovanje.

- Reklama -

Informaciju o ostavci Osmanović je za portal Otisak.ba potvrdio 1. decembra, rekavši da se su razlozi za nju tehničke prirode.

“U skladu sa propisima, rješavanje svog radno-pravnog statusa, kao što će još neki članovi Vlade vjerovatno koji su u ovakvom ili sličnom statusu kao ja isto uraditi”, rekao je tada Osmanović.

Ipak, sudeći po dokumentima do kojih je došao portal Times.ba, ovo je samo početak pravnih manipulacija koje su Osmanoviću omogućile da praktično sam sebe imenuje na poziciju šefa Pododjeljenja u okviru Odjeljenja koga je bio šef!

Naime, Zakon o državnoj službi Brčko distrikta reguliše povratak sa funkcije uposlenika Vlade Brčko distrikta, i to tako što se nakon isteka mandata ili ostavke osoba kojoj je mandat istekao vraća na isto ili slično mjesto na kome je prije funkcije radila.

U ovom slučaju, to bi značilo da bi se Senad Osmanović trebao vratiti na poziciju nastavnika istorije u Drugu osnovnu školu.

I zaista, nakon odlaska Osmanovića 2015/2016. godine sa mjesta nastavnika istorije do povratka uposlenika sa fukncije, na tu poziciju primljen je M. K. kojem je radni odnos prekinut 29. novembra ove godine, na isti dan kada prestaje da važi fukncija šefa Odjeljenja za obrazovanje.

Ipak, čini se da se Osmanoviću nije vraćalo za nastavničku katedru. Kako bi izbjegao rad kao nastavnik istorije, on je na samom kraju svog mandata, kao šef Odjeljenja za obrazovanje, ne obazirući se na zakonsku regulativu, sam sebe proglasio prekobrojnim – jer navodno nema više potrebe za nastavnikom istorije u Drugoj osnovnoj školi u kojoj je bio primljen na neodređeno vrijeme.

Osmanović zatim traži interni premještaj na poziciju šefa Pododjeljenja za ljudske resurse i zapošljavanje u Odjeljenju za obrazovanje.

Ovim činom, između ostalog, Osmanović je prekršio zakon o državnoj službi, gdje jasno stoji da se upražnjena mjesta popunjavaju na osnovu otvorene konkurencije – to jeste putem javnog ili internog oglasa, gdje je za sve navedeno nadležan Odbor za zapošljavanje.

Interni oglas morao je biti objavljen na internet stranici Vlade Brčko distrikta, ali novinar Times.ba isti nije uspio pronaći.

Da nije bilo nikakvog oglasa, pokazuje i rješenje koje se donosi po osnovu zahtjeva Senada Osmanovića.

Postupajući na ovaj način, opravdano je pitanje da li je Osmanović došao u sukob interesa i počinio krivično djelo zloupotrebe položaja, o čemu će, bez sumnje, odlučiti nadležne institucije – Policija i Tužilaštvo Brčko distrikta.

Poziciju šefa Pododjeljenja za ljudske resurse i zapošljavanje inače je obnašao Hajrudin Zahirović, koji je u januaru ove godine otišao u penziju. Konkurs za ovu poziciju raspisan je tek skoro šest mjeseci nakon njegovog penzionisanja, odnosno 26. juna ove godine.

Times.ba pokušao je pronaći i ovaj konkurs na zvaničnoj stranici Vlade, ali bezuspješno. Umjesto konkursa, pronađena je Odluka o djelimičnom poništenju javnog konkursa koji je objavljen 30. 11. 2020. godine, gdje jasno stoji da je poništen konkurs u Odjeljenju za obrazovanje, tj. Pododjeljenju za ljudske resurse i zapošljavanje, upravo za radno mjesto šefa ove institucije – jedan izvršilac na neodređeno vrijeme.

Sudeći po dokumentaciji ovog portala, Osmanović je izbjegao i konkurs koji je poništio njegov stranački kolega, predsjednik Odbora za zapošljavanje Amir Softić, naravno u Osmanovićevu korist.

Kako se jasno vidi u Rješenju, Osmanović je predložio sam sebe za poziciju šefa Pododjeljenja za ljudske resurse i zapošljavanje, iako je to Pododjeljenje u okviru Odjeljenja koga je šef!

Sasvim je jasno da Osmanović, kao šef Odjeljenja, nikako nije mogao konkurisati na poziciju za čiji izbor upravo on imenuje “nezavisnu komisiju” za zapošljavanje.

Čitava situacija postaje još banalnija s obzirom da je Osmanović tražio interni premještaj nakon što je praktično sam sebe proglasio viškom.

Osmanović će, dakle, nakon isteka poslaničkog mandata 2024. godine, umjesto na radno mjesto nastavnika istorije, doći na bolje plaćeno mjesto šefa Pododjeljenja za ljudske resurse i zapošljavanje, iako tu funkciju ranije nije obavljao.

Dodajmo i to da se nastavnik istorije koji je Osmanovića mijenjao u periodu dok je ovaj obavljao poziciju šefa Odjeljenja, proglašava viškom neposredno pred početak drugog polugodišta školske godine, pa se postavlja pitanje šta je isti radio tokom čitavog prvog polugodišta.

Inače, plan o broju nastavnika donosi se u junu ove godine do juna naredne godine, a za njega je, kao i za zapošljavanje odgovorno upravo Odjeljenje za obrazovanje!

Tako ostaje nejasno otkud u pola školske godine odjednom manjak časova.

Pogledajte kompletan prilog portala Times.ba pod nazivom “Katalizator Distrikta”:

 

 

(times.ba)

1 komentar

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime