spot_img
spot_img

Влада о напретку у имплементацији пројекта “Лука Брчко”

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Влада Брчко дистрикта БиХ данас је на 86. редовној сједници на приједлог Одјељења за привредни развој, спорт и културу усвојила Приједлог закључка у вези са Информацијом о напретку у имплементацији пројекта „Лука Брчко”.

Влада је усвојеним закључком задужила Одјељење за просторно планирање и имовинскоправне послове да покрене процедуру измјене просторно-планске документације, неопходне за добијање локационих услова и грађевинске дозволе за овај пројекат.

Влада је на данашњој 86. сједници усвојила и Приједлог одлуке о усвајању програма утрошка средстава са позиције грантова непрофитним организацијама за 2020. годину у Одјељењу за стручне и административне послове – Пододјељење за подршку мјесним заједницама, удружењима грађана и невладиним организацијама – II дио и Приједлог одлуке о давању сагласности за именовање члана Управног одбора Развојно-гарантног фонда.

Информација у вези позива за сарадњу на пројекту „Старење и здравље” примљена је к знању.

Влада Брчко дистрикта БиХ данас је окончала и 85. редовну сједницу на којој је усвојила Приједлог закључка о измјени закључка о именовању члана за координациони одбор за извозно оријентисане секторе и Приједлог закључка о давању сагласности шефу Одјељења за пољопривреду, шумарство и водопривреду за потписивање протокола о коришћењу података достављеног од стране Агенције за статистику БиХ.

Чланови Владе на 85. сједници разматрали су и допис Министарства безбједности БиХ и именовање представника за учешће у радној групи за израду државне стратегије за превенцију и борбу против тероризма 2021–2026. године као и Извјештај о раду Управног одбора Развојно-гарантног фонда Брчко дистрикта БиХ за период од 1. 1. до 30. 6. 2020. године.

Влада је примила к знању и Информацију о стицању, без накнаде, непокретности означених као парцеле број: 307/7, 307/8, 336/3 и 336/4 к. о. Сандићи.

 

 

 

 

spot_img

Повезано

spot_img
spot_img

Последње вијести

spot_img
spot_img