Zažmureno na šverc na granici zbog 40.000 KM

BiH sa Srbijom, Hrvatskom i Crnom Gorom godinama ne uspijeva da riješi niz otvorenih pitanja u graničnom i pograničnom pojasu pa i dalje postoje ilegalni prelazi pogodni za krijumčarenje i migracije.

Problemi u odnosima sa prvim komšijama pobrojani su u informaciji Ministarstva bezbjednosti BiH, iz koje se može zaključiti da se najbrže rješavaju sporna pitanja sa Hrvatskom nakon njenog ulaska u EU 2013. godine, dok su problemi sa Srbijom i Crnom Gorom na dužem čekanju. Jedan od ključnih problema su predjeli u graničnom pojasu koji nisu pod nadzorom graničnih službi i koji predstavljaju otvorena vrata za krijumčare robe i ljudi i za ilegalne migrante.

- Reklama -

Savjet ministara je još krajem 2012. godine usvojio spisak mjera koje treba preduzeti, a kao jedna od ključnih je navedeno zaprečavanje mjesta pogodnih za ilegalni prelazak granice sa Srbijom, odnosno seoskih i šumskih puteva i sličnih mjesta gdje je granicu moguće preći vozilom. Elaborat za taj projekat izrađen je dvije godine kasnije, ali još nije obezbijeđen novac. Zanimljivo je da je za zaprečavanje 13 lokacija neophodno samo oko 40.000 maraka.

– Smatramo da i nadležni organi Srbije treba da preduzmu određene aktivnosti na eventualnom iznalaženju novca za projekat – istakli su u Ministarstvu bezbjednosti BiH.

Granična policija BiH obavijestila je Savjet ministara da u budžetu za ovu godinu nije planiran novac za taj posao, ali su dobili zadatak da ga obezbijede u budžetu za 2018. godinu.

U Graničnoj policiji BiH su naveli da je početkom godine video-nadzorom opremljeno 30 međunarodnih prelaza i da intenzivno rade na identifikaciji i blokiranju mjesta pogodnih za ilegalne prelaske državne granice.

– Do sada je sa Hrvatskom zaprečeno 68 lokacija od 118 identifikovanih na teritoriji BiH, a na granici sa Crnom Gorom su identifikovane 44 lokacije pogodne za ilegalne prelaske koje su zatvorene postavljanjem fizičkih zapreka – kamenih blokova, rampi, zemljanih nasipa – istakli su u Graničnoj policiji.

Predsjedavajući Komisije za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma Parlamenta BiH Momčilo Novaković kaže da se nijedna garnitura vlasti od potpisivanja Dejtonskog sporazuma do danas nije ozbiljno bavila ovim važnim pitanjem.

– Sada nam pojedinačna pitanja postaju ozbiljnija nego ranije. Sve se mora regulisati međudržavnim sporazumima i do sada je trebalo da svi oni budu urađeni. Nijedna vlast se ovim, nažalost, nije ozbiljno bavila, što su najbolje iskoristili oni koji se bave nečasnim radnjama – zaključio je Novaković.

Sporazumi

Osim na šuplju granicu u informaciji Ministarstva bezbjednosti BiH je ukazano i na manjkavosti sa sporazumima koji se tiču granice.

Iako je pripremljen nacrt novog sporazuma između BiH i Srbije o graničnim prelazima, pregovori još nisu počeli, što se negativno odražava na uspostavljanje zajedničkog prelaza Bratunac – Ljubovija.

Sličnih problema ima i sa Crnom Gorom i već je održano nekoliko sastanaka, a najvažnija pitanja su uspostavljanje zajedničkih graničnih prelaza Šćepan Polje  – Hum, Ilino brdo – Klobuk, Vraćenovići – Deleuša i Sitnica – Zupci. Problema ima i sa Hrvatskom, a dobar dio njih je otvoren nakon ulaska Hrvatske u EU. U junu je usaglašeno da će pojedini prelazi biti prekategorizovani kada budu stečeni materijalno-tehnički uslovi.

 

 

 

(glassrpske.com)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime