Uzgoj krava i ovaca na starinski način: Ekolozi spasavaju pašnjake u Posavini

Već tri godine ekolozi iz Sarajeva i Banjaluke vrijedno rade na spasavanju bara i vlažnih livada i pašnjaka u tri opštine u Posavini. Cilj im je da se poljoprivrednici vrate tradicionalnom načinu uzgoja stoke.

Tokom ljeta 2020. godine i nakon velikog interesovanja javnosti i uspješne realizacije prve dvije faze, od donatora je odobren i treći projekat obnove vlažnih pašnjaka i livada u Posavini, sada na području Odžaka.

Tokom jula nastavljene su i završne aktivnosti u Šamcu na izgradnji objekta za stoku, ograda i pojilišta na imanju poznatog šamačkog poljoprivrednika Čedomira Borojevića, koji je jedan od kooperanata u ovom projektu.

– Na ovaj korak odlučio sam se iz razloga što dugujemo prirodi koja nam je dala toliko i stvorila uslove za uspješnu poljoprivrednu proizvodnju na ovim prostorima – rekao je Borojević.

Cilj

Dodao je da su mještani ovog područja odlučili da se vrate prirodi, jer im je očuvanje tradicionalnog privređivanja važno i za unapređenje i razvoj sadašnje proizvodnje.

– Vrijedni geni i rase sadržani su u ovom tradicionalnom načinu uzgoja stoke i na ograničenim površinama ih svakako treba očuvati – smatra Borojević.

Na području Odžaka kooperant u projektu je veterinar Marko Majić, koji je u projektu sa nešto većim fondom komercijalnih rasa stoke poput simentalca, ali će se stoka držati na tradicionalan način, u sistemu krava-tele na posavskim pašnjacima.

Cilj ovog projekta je očuvanje vlažnih pašnjaka u Posavini u opštinama Šamac, Domaljevac i Odžak, kao i sprečavanje zarastanja invazivnom vegetacijom i očuvanje autohtonih vrsta biljaka i životinja na pašnjacima.

Ekolozi su u akciju krenuli još 2019. godine. Projekat “Revitalizacija vlažnih livada i pašnjaka” pokrenuli su ljubitelji ptica, jer su bare i močvare stanište mnogih ugroženih krilatih stvorenja.

Prve akcije organizovane su na teritoriji opština Šamac u Republici Srpskoj i Domaljevac-Šamac u Federaciji BiH, a ekolozima su podršku pružile i lokalne vlasti u ovim zajednicama.

Akcije

Prvi cilj im je bio da se spasi bara Tišina kod Šamca, ali i druge bare i močvare na ovom području, kako one ne bi doživjele sudbinu Bardače, koja je zbog intenzivne poljoprivredne proizvodnje isušena. Tako je uništeno stanište više od stotinu vrsta ptica, a Bardača je izgubila status zaštićenog močvarnog područja na svjetskoj, Ramsarskoj listi.

Kako je tada objasnio koordinator projekta Jovica Sjeničić, ova akcija ekologa nije u Posavinu donijela ništa novo, jer je u pitanju povratak tradicionalnom uzgoju ovaca i goveda i odgovornom odnosu prema prirodi.

– Cilj je da se obnove vlažni travnjaci, livade i pašnjaci, koji su nekada bili široko rasprostranjeni duž rijeke Save i njenih pritoka, kako bi se stoka uzgajala na zdrav “starinski” način – reako je Sjeničić.

Da bi se to ostvarilo, donatori su organizovali edukaciju poljoprivrednih proizvođača, koji žele da se bave tradicionalnim stočarstvom.

Planiran je i razvoj turističke ponude području Tišine i Odmuta, a jedno domaćinstvo je, kao donaciju, dobilo matično stado, ogradu za stoku i naknadu troškova za obnovu travnjaka.

 

 

 

(srpskainfo.com)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime