Podrška advokatima u Brčkom: Protesti širom Republike Srpske

Članovi Advokatske komore Republike Srpske održali su danas, u 12 časova, proteste sa obustavom rada u trajanju od pola sata.

Advokati su se okupili ispred sudova širom Republike Srpske s ciljem da ukažu na negativne posljedice fiskalizacije advokatske djelatnosti u Brčko Distriktu BiH.

– Usvajanjem izmjena i dopuna Zakona o fiskalnim sistemima Brčko distrikta BiH uvedene su fisklane kase u advokatskoj djelatnosti i ovom polučasovnom obustavom rada želimo da javnosti ukažemo na negativne posljedice fiskalizacije. Advokatska djelatnost je opravdano bila izuzeta iz fiskalizacije u Brčko Disktriktu BiH, jer advokati imaju pravo i dužnost da čuvaju profesionalnu tajnu i povjerljive informacije koje saznaju od klijenta, da čuvaju dokumenta koja su dobili od klijenta i obavezni su da ovo pravilo poštuju uvijek i u svim okolnostima – izjavio je predsjednik Advokatske komore Republike Srpske Branislav Rakić.

On je podsjetio i šta Ujedinjene nacije u svojim osnovnim načelima predviđaju:

– To je da će Vlade priznati i poštovati da će biti povjerljivi svi kontakti i savjetovanje između advokata i njihovih klijenata, vezano za njihov profesionalni odnos – jasan je Rakić.

Skupština Brčko Distrikta je bez najave, odnosno nacrta ili prijedloga Izmjena i dopuna Zakona o fiskalnim sistemima, na sjednici održanoj 17. oktobra 2018. godine, usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima, kojima je u članu 3, stav 1 brisala tačku c) iz člana 6 stav 1 Zakona o fikalnim sistemima i na taj način propisala obavezu registrovanja prometa preko fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase u advokatskoj djelatnosti.

– Advokati sa sjedištem kancelarije u Brčkom smatraju da je njihov zahtjev za izuzimanje iz fiskalizacije osnovan, da je taj zahtjev zasnovan na evropskim i međunarodnim standardima, Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Preporuci Savjeta Evrope, kao i osnovnim principima o ulozi advokata, usvojenim na osmom kongresu Ujedinjenih nacija o prevenciji kriminala i postupanju prema učiniocima krivičnih djela – naglasio je član protestnog odbora AKRS, advokat Mirko Simić.

Prema njegovim riječima, Brčake u zahtjevu podržavaju CCBE (Evropska unija/udruženje advokata), Advokatska komora Republike Srpske i Advokatska komora Federacije BiH, kao i da su iz fiskalizacije izuzeti advokati u Republici Srpskoj, Federaciji BiH, Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj, Evropskoj Uniji.

 

 

 

 

(srpskacafe.com)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime